Samozničení

24.10.2015 22:29
  Trumanova doktrína byla vyhlášena 12. března 1947. Řešila především otázku Řecka a Turecka. Řecká vláda totiž požádala Spojené státy o finanční a hospodářskou pomoc. Na Turecko si zase činil nároky Sovětský svaz. Truman v závěru žádá Kongres o finanční podporu těmto dvěma státům ve výši 400...
03.10.2015 19:31
  Marshallův plán, oficiálně Plán evropské obnovy (angl. European Recovery Program) byl plán přijatý Kongresem 3. dubna 1948 s cílem organizovaně zabezpečit americké úsilí pomoci poválečné Evropě. V důsledku odmítnutí zeměmi východního bloku byl plán omezen na západní Evropu. Plán poprvé...
12.09.2015 11:25
  Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci....
25.10.2014 23:41
  Berlínské krize byly dvě krize v období konfliktu Východ – Západ, které se přímo dotýkaly rozdělení Berlína mezi okupační zóny vítězných mocností po 2. světové válce.   První berlínská krize Délka trvání: 24. červen 1948 - 12. květen 1949 Na jaltské konferenci bylo dohodnuto, že Berlín...
25.10.2014 21:40
  Berlínská blokáda (od 23. června 1948 do 12. května 1949), během níž byly západní sektory Berlína zásobovány ze vzduchu takzvaným leteckým mostem, patří k nejzávažnějším konfrontacím poválečného období.   20. června 1948 provedli západní spojenci – po bezúspěšných konzultacích se...
25.10.2014 21:38
  Železná opona je označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem v době studené války. Nacházela se jednak na západní hranici SSSR, NDR, Československa, Maďarska a Jugoslávie, jednak na jižní hranici Albánie, Jugoslávie a Bulharska. Označení železná opona je odvozené od...
16.08.2014 21:53
  Maďarské povstání, nebo také maďarská revoluce, bylo celonárodním povstáním proti stalinistické diktatuře a sovětské okupaci Maďarské lidové republiky od 23. října do 10. listopadu 1956. Po východoněmeckém povstání z roku 1953 a povstání dělníků v Poznani v roce 1956 se jedná o v pořadí...
17.11.2013 21:46
  Korejská válka byl válečný konflikt, který probíhal od 25. června 1950 do 27. července 1953 mezi Jižní Koreou podporovanou OSN a Korejskou lidově demokratickou republikou neformálně podporovanou Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou. Byla primárně důsledkem politického rozdělení...
14.09.2013 21:44
  Čínská občanská válka (v širším smyslu) je označení pro sérii občanských a revolučních bojů v Číně v první polovině 20. století, jejichž nejdůležitějšími „hráči“ byli Kuomintang (KMT; Čínská národní strana/nacionalisté) a Komunistická strana Číny. Skončily roku 1949, kdy komunisté obsadili...
Záznamy: 11 - 19 ze 19
<< 1 | 2

Studená válka

 

Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. Studené válce předcházely dvě největší světové katastrofy, které proběhly v letech 1914-1918 a 1939-1945. Díky těmto událostem se světové společenství dohodlo na založení Organizace spojených národů /OSN/. Ta ve své Chartě ratifikované 24. října 1945 stanovila, že státy a národy, které se staly členy OSN, se zavazují "uchránit budoucí pokolení před metlou války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti". Ozbrojené konflikty, které proběhly v období studené války, i když se mezi sebou liší, mají jedno společné, co je odlišuje od předchozích událostí: tyto války jsou nelegální. Všechny války, za nimiž lze vidět snahu organizovaným násilím či krutostí donutit protivníka, aby změnil své chování, vedou ke ztrátě lidských životů, jsou odsouzeníhodné. Studená válka, která začala zhruba roku 1947 a trvala až do zániku (resp. rozpadu) Sovětského svazu roku 1991, nepřerostla sice ve skutečné válečné střetnutí, i když tomu někdy nebylo daleko. Střet mezi oběma velmocemi nemohl být ničím jiným než třetí světovou válkou a první /a možná i poslední/ jadernou válkou do níž by byla pravděpodobně zapojena celá planeta. Kromě toho se na zbytku zeměkoule odehrávalo mnoho dalších konfliktů, v nichž se bojovalo "v zastoupení" těchto supervelmocí. Vedly se války mezi regulérními ozbrojenými silami, války proti civilistům, občanské války a nově se začalo mluvit o teroristické válce a o válce proti teroru. Její hlavní účastníci vedli tento boj nejrůznějšími metodami, především budováním vojenských koalic, zástupnými válkami, závody ve zbrojení, vojenskou a ekonomickou pomocí zranitelným státům ve vlastní sféře vlivu, špionáží, propagandou, hospodářskými blokádami (např. tzv. obilním embargem USA vůči SSSR), předháněním se v technické vyspělosti (např. vesmírnými závody) a také rivalitou při sportovních kláních.

 

Kontakt