Aztékové

06.07.2014 08:10
Aztékové byli národem předkolumbovského Mexika, který v roce 1325 založil svoje město Tenochtitlán na malém bažinatém ostrově na jezeře Texcoco. Vrcholného rozkvětu Aztécká říše dosáhla v 15. století, kdy si dokázala podmanit všechny své okolní kmenové státy. Střediskem Aztécké říše bylo město...
14.09.2013 09:13
Aztékové měli podobně jako Mayové rovněž kalendář dvojího druhu, jeden 260denní zvaný Tonalpohualli (počet dní), resp. Tonalamatl (kniha dní) a dále 365denní zvaný xiuhpohualli (vzácný počet). Kalendář xiuhpohualli měl osmnáct měsíců po dvaceti dnech a pět dnů na závěr roku, zvaných nemontemi...
18.08.2012 09:10
Titul aztéckeho panovníka byl Huey tlatoani, v doslovném překladu "nejvyšší mluvčí", obvyklý titul mezoamerických vládců. Evropané, kteří s nim přišli do styku, jej obvykle titulovali jako krále, v historické literatuře se často, vzhledem k významu říše Aztéků, objevuje i císař. Vládcové byli...
24.06.2012 09:09
Aztécká říše vznikla z konfederace městských států Tenochtitlánu, Texcoca a Tlacopánu, jež byla vytvořena roku 1428 po vítězné válce proti městskému státu Azcapotzalco, po níž Tenočkové získali rozhodující vojenský a politický vliv. Následně se Tenochtitlán stal hlavním městem konfederace. Panovník...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Aztécký kalendář

Aztékové

 

Jméno Aztéků pochází od legendárního města Aztlán, které Aztékové považovali za svoji pravlast. Sami se však nazývali Mexikové. Do Mexického údolí přišli Aztékové ve 13.stol. a na bažinatém ostrově uprostřed jezera, v místech, kde dnes leží hlavní město México, založili v roce 1325 město Tenochtitlán. Vytvořili tu důmyslné umělé ostrůvky, tzv. chinampas, na kterých žili, obdělávali kukuřičné pole i nádherné ovocné zahrady. Obávaní válečníci a šikovní diplomaté rozšířili svoji nadvládu nad sousedními kmeny, od kterých převzali jazyk nahuatl a náboženské zvyky. Krutě přitom trestali všechny, kdož jim kladli odpor.

V roce 1428 se aztécký Tenochtitlán, Texcoco a Tlacopán spojily ve volný svazek městských států, z kterého později vznikla Aztécká říše. Podmaněná teritoria musela odevzdávat státům "trojdohody" daně a do Tenochtitlánu tak každoročně proudilo množství zlata, drahých kamenů, oděvů, peří a kukuřice. Společným bohem všech obyvatel říše byl Huitzilopochtli-bůh války a ochránce Mexiků.

Aztécká říše byl významný státní útvar v předkolumbovské Americe, který se rozkládal na území Mezoameriky, respektive Mexika. Během její vlády došlo ke stavbě značného množství měst, ve kterých se do dnešních dnů zachovalo velké množství památek (např. chrámy, pyramidy atd.), skrytých částečně v džungli. Říše byla rozvrácena evropskými dobyvateli, které vedl Hernán Cortés.

 

Kontakt