Herbář - byliny

  Ženšen pravý (Panax ginseng, syn. Panax schinseng) je druh rostliny z čeledi aralkovitých (Araliaceae). Někdy bývá nazýván též všehoj ženšenový. Léčivá droga zjednodušeně nazývaná asijský ženšen, čínský ženšen a korejský ženšen též pochází z této rostliny. Ženšen pravý patří k nejznámějším...
  Zerav západní (Thuja occidentalis) je stálezelený jehličnatý strom čeledi cypřišovitých. Původem severoamerický strom rodu zerav byl do Evropy zavlečen v 16. století a dnes je oblíbený zejména k vytváření živých plotů. Je známý pod lidovými názvy túje, cypřiš, či peručí. Zerav západní...
  Židoviník německý (Myricaria germanica) je v ČR kriticky ohrožený keř z čeledi tamaryškovitých.   Stálezelený keř se vzpřímenými metlovitými větvemi. Dorůstá velikosti 50 až 250 cm. Listy jsou šupinovité, velmi malé, střídavé, na mladých výhonech střechovitě se překrývající. Malé bílé...
  Žindava evropská (Sanicula europaea) je léčivá vytrvalá bylina z čeledi miříkovité. Roste v Evropě, Kavkaze, Íránu, na západní Sibiři, v severní Africe, v Malé Asii a v Sýrii. V Česku roste pahorkatinách a podhorských oblastech.   Žindava evropská dorůstá až do výšky 60 cm. Listy jsou...
  Žito seté (Secale cereale) je obilnina z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Staroslověnský název žita je rež. Je pěstovano zejména ve východní, střední a severní Evropě. Na tato místa se žito dostalo spolu se Slovany, když končila doba bronzová. Zmínky sahají až do dob Plinia.   Je to...
  Zlatobýl obecný (též celík zlatobýl) (Solidago virgaurea L.) je vytrvalá, někdy až 1m vysoká světlomilná až polostinná bylina vyskytující se v chudých trávnících, na pastvinách, pasekách, železničních náspech, v porostech kosodřeviny i horských loukách. Rozsáhlý příbuzenský okruh tohoto...
Žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) je poměrně vzácná žlutě kvetoucí volně rostoucí rostlina dosahující výšky až 1 metr, jeden z mnoha druhů rodu žluťucha. Roste téměř v celé Evropě, na východě zasahuje až do Turecka a na Kavkaz, za Uralem v západní Sibiři až k Altaji. Vyskytuje se také na...
Žumara nízká (Chamaerops humilis) je jediný druh rodu žumara z čeledi arekovité, jinak nazývané palmy. Je to jediný původní druh palmy na evropském kontinentě. Žumara je někdy také nazývána „mrazuvzdorná palma“. Občas může být žumara zaměněna za Trachycarpus, ale liší se tím, že žumara má silně a...
Záznamy: 26 - 33 ze 33
<< 1 | 2

Bylinky

 

Léčivá rostlina (léčivka či léčivá bylina) je taková rostlina, která obsahuje účinné látky příznivě ovlivňující nepříznivý stav organismu. Léčba pomocí rostlin se nazývá fytoterapie. K léčení jsou užívány tzv. drogy – určité části rostliny. Databázi v lékárnictví takto využívaných drog popisují lékopisy, které stanovují parametry oficiální drogy. Lékopisy neobsahují všechny léčivé rostliny. Z přibližně 3 700 taxonů vyšších rostlin rostoucích na území České republiky se v průběhu staletí k léčebným účelům užívalo asi 800 druhů a nyní se jich takto používá asi 200. Celosvětově je z 250 000 známých druhů vyšších rostlin k léčení používáno více než 10 000 druhů. 

 

Kontakt