Jóga v denním životě

05.04.2014 12:59
  "Není žádné nebe ani peklo vně tvého srdce. Nebeskou blažeností či pekelným utrpením jsou jen tvé vlastní myšlenky." Předchozím cvičením jste zvýšili svou fyzickou kondici, rozvinuli v sobě cit pro uvolnění a zlepšili...
05.04.2014 12:59
  "Jóga je původem duchovnosti, a duchovnost tvoří základ všech náboženství. Jóga je cestou k Bohu." Dospěli jste ke čtvrtému dílu jógových cvičení. Cviky obsažené v této části připravují na náročnější ásany. Nyní už...
05.04.2014 12:58
  "Tvé srdce nechť se podobá oceánu, do něhož vtéká tisíce řek, a on nikdy nepřeteče. Tvá mysl nechť je jako nebe – nekonečné a jasné, klenoucí se svobodně nad tímto světem. Tvé bytí nechť je jako strom, který skýtá...
05.04.2014 12:57
"Je zapotřebí hodně času, než ze semínka vyroste strom. Uskutečnit Boha znamená naplnit celou svou bytost – každou buňku těla, každý nádech a výdech, všechny kouty vědomí i nepatrnou jiskřičku myšlenky boží...
20.04.2013 13:04
  Základní pozice: meditační sed nebo stoj Koncentrace: na manipúra čakru Dýchání: úplný výdech a zádrž dechu po výdechu Počet opakování: 3–5x Provedení: Úplně vydechněte a zadržte dech po výdechu. Opřete se dlaněmi o...
20.04.2013 13:04
  Základní pozice: meditační sed Koncentrace: na višuddhi čakru Dýchání: hluboký nádech a zádrž dechu Počet opakování: 3–5 kol Provedení: Zhluboka se nadechněte a zadržte dech. Opřete se dlaněmi o kolena, zdvihněte...
20.04.2013 13:03
  Základní pozice: meditační sed Koncentrace: na múládhára čakru Dýchání: hluboký nádech a zádrž dechu Počet opakování: 3–5x Provedení: Zhluboka se nadechněte a zadržte dech. Opřete se dlaněmi o kolena, zdvihněte ramena...
20.04.2013 13:03
  Základní pozice: meditační sed Koncentrace: na múládháru, manipúru a višuddhi čakru Dýchání: úplný výdech a zádrž dechu Počet opakování: 3–5x Provedení: Posaďte se do pohodlného sedu. >Zhluboka se nadechněte a ústy...
15.04.2012 13:05
  »Hatha« je síla vůle a v tomto případě znamená disciplinované cvičení a jednání s využitím síly vůle a energie. Hathajóga je cestou cvičení a pročišťování (vnitřního i vnějšího). Bývá někdy považována za další jógovou...
Záznamy: 11 - 19 ze 19
<< 1 | 2

Jóga v denním životě

 

Systém Jóga v denním životě je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Zahrnuje rovněž další speciální techniky, např. bandhy a mudry. Jóga v denním životě je vhodná pro člověka každého věku a úrovně fyzických možností. Vychází z klasické cesty jógy. Jejím cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout harmonie. Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši.

 

Autor o systému Jóga v denním životě

Během svého dlouholetého působení v západních zemích jsem se důkladně obeznámil se životním stylem i fyzickými a psychickými problémy lidí moderní civilizace. Na základě těchto poznatků a zkušeností jsem sestavil a rozvinul systém Jóga v denním životě jako metodu, která ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout v každém životním období. Bere v úvahu i podmínky současné civilizace a prastaré učení přizpůsobuje potřebám člověka dnešní doby, aniž by mu však ubírala na jeho původnosti.

Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má svůj dopad i na pohybový aparát.

Proto v současné době mají čím dál tím větší význam metody a techniky, které slouží k získání a zlepšení zdraví a k obnově tělesné, duševní i duchovní harmonie. A právě systém Jóga v denním životě ukazuje, jak si člověk může sám pomoci.

 

Kontakt