Šamanismus

31.05.2014 07:48
Neošamanismus nebo neo-šamanismus je název pro novou formu šamanismu nebo obnovení některé ze zaniklých šamanistických tradic. Nejedná se v pravém smyslu o náboženství ale o techniku spirituální praxe. Neošamanismus bývá...
24.05.2014 07:35
Pro kosmologickou koncepci je ve většině šamanistických systémů typické patrovité uspořádání tří světů, nebe, země a podsvětí, které však nemusí být totožné se záhrobím. Ty jsou propojeny ústřední osou, která mívá podobu...
18.05.2014 07:31
Slovo šaman pochází z evenckého šamán a do evropských jazyků se dostalo přes ruštinu. Poprvé je zaznamenáno v polovině 17. století ve vlastním životopise protopopa Avvakuma Petrova.Nejčastěji je slovo považováno za původní...
02.05.2014 07:28
Šamanismus je souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik, známý u mnoha kultur v různých oblastech světa a existující nejspíš už od dob paleolitických lovců a sběračů. Definic...
13.04.2014 10:18
„Léčit je možné i ty, kteří neznají své silové zvíře, ale i ty, kteří obecně šamanskou kosmologii a její pohled na svět nesdílí. Praxe totiž potvrdila, že i přes to léčení šamanským způsobem funguje,“ říká Michael...
12.04.2014 10:19
Uprostřed Evropy 21. století se setkávají lidé, aby se ponořili do „jiného světa“ a hovořili s duchy. Říkají tomu šamanismus. Co mají na mysli? A k čemu při tom dospívají?   Mé první setkání s „jinou realitou“ mělo...
Záznamy: 11 - 16 ze 16
<< 1 | 2

Šamanismus

Šamanismus je souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik, známý u mnoha kultur v různých oblastech světa a existující nejspíš už od dob paleolitických lovců a sběračů. Definic šamanismu existuje větší množství. Nejjednodušší je Eliadova definice, podle níž je šamanismus archaická technika extáze, respektive dosažení změněného stavu vědomí. Tuto definici pak rozšířili maďarští religionisté Vilmós Dióssegy a Mihály Hoppál. Podle jejich názoru je klíčová rovněž sociální role šamana v jeho komunitě, psychické a fyzické dispozice, vyvolení a iniciace, pomocní ochranní duchové a komunikace s nimi, vnější atributy, techniky k dosažení extáze aj. Této definici odpovídá nejvíce šamanismus Sibiře, centrální a jihovýchodní Asie, Arktidy, Severní a Jižní Ameriky, příliš mu však neodpovídají praktiky z oblasti subsaharské Afriky, Austrálie a Oceánie, dříve rovněž klasifikované jako šamanismus.

Osoba praktikující šamanismus se nazývá šaman. Ve své komunitě mívá významnou pozici prostředníka mezi lidmi a světem duchů, případně bohů, léčitele, věštce a psychopompa. Vystupuje jako privilegovaná bytost, která je v kontaktu jak se světem profánním, tak posvátným. Někdy (avšak spíše výjimečně) býval šaman zároveň politickým vůdcem skupiny (Amazonie, v některých případech i Sibiř).

 

Kontakt