Totemová zvířata

Kultivuje vnímání života jako cesty Domů k Božskému. Pomáhá najít duchovní smysl a význam našeho života. Podporuje objevení a prohloubení zkušenosti naší duchovní cesty. Pro vytrvalý pohyb vpřed vstříc našemu osudu při zachování důvěry v to, co nás...
Pro hluboké spojení se silou a rytmy Země. Podporuje nás ve spřádání myšlenek, plánů a snů a v jejich dovedení až ke „sklízeni plodů.“ Pomáhá napojit se na sílu vlastního podvědomí. Podporuje nás v naladění se na vlastní přirozený cyklus odpočinku a...
Pro spojení s mystérii Země. Pomáhá člověku cítit se uzemněný a najít Sílu skrze spojení s mystérii transformace a regenerace. Pro objevení tajemství podzemí. Pro prohloubení prožitku přítomnosti a spojení se šamanskou silou, která je přítomna v...
Katalyzátor transformace. Podporuje nás v dobách emocionální a duchovní změny. Učí nechat odejít minulost, postupovat vpřed a důvěřovat ve schopnost větru nést nás. Podporuje pocit lehkosti, elegance a jemného plynutí v procesu dávání a přijímání....
Neúnavná práce, úžasná produktivita, soustředěné jednání, úsilí, dělání, služba komunitě.  
Podporuje nás v odkrývání a přijímání skrytých aspektů našeho já. Odhaluje Pravdu. Pro lehký a snadný pohyb mezi mnoha našimi rolemi (například matka, manželka, pracovnice, sestra, dcera, atd.). Pro radost z mnoha aspektů našeho Já a nalezení...
Pomáhá nám vidět a orientovat se v osobní temnotě. Dává důvěru pro řešení a léčení nedokončených témat. Pro respektování a rozpoznání Božského v našem stínu. Pomáhá nám vědět, kým jsme a kde jsme.  
Pro povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Pomáhá při překonání světského a vnímání nejhlubší pravdy skrývající se v situacích. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize. Podporuje otevírání se božskému pro tvořivé inspirace. Pro...
Vyživuje pocit plnosti, kompletnosti a celistvosti ve svém já. Pro prosazení vlastní autentičnosti a autority. Vynáší na povrch nejcelistvější já. Zlepšuje důvěru a podporuje sebevědomí. Přináší duchovní hojnost a projevení vlastní krásy ve světě....
Tento „spřadatel sítí“ podporuje vnitřní propojení a integraci, spojení s nejhlubší vnitřní moudrostí. Vyživuje smysl pro Celistvost. Jako nástroj propojování nás podporuje v opětovném pospojování toho, co jsme v sobě cítili jako oddělené. Dává...
Záznamy: 21 - 30 ze 47
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Totemová zvířata

 

Na naší šamanské cestě se vydáme za svým silovým zvířetem a spojíme se s jeho silou ve svém osobním příběhu, ve vizi, v tanci, takže se stane naším spojencem a průvodcem, naší inspirací k nalezení naší vlastní síly, ke hlubokému spojení se svým pravým já, se svou duší, se svou životní cestou.

Najděte si své silové zvíře a zjistěte o něm víc, aby jste našli inspiraci pro svůj život. Popis různých zvířat najdete na různých místech, takže pokud už teď své silové zvíře znáte nebo vás nějaké inspiruje, můžete si o něm kdekoliv informace najít a může vám to pomoci posunout se do jiného myšlenkového vzorce a navázat hlubší vztah s přírodou, tedy konkrétně s živočišnou říší.  Nechte se inspirovat životem zvířat.

Na své silové zvíře se můžete naladit různými způsoby - můžete jej uvidět vnitřním zrakem, ucítit jeho sílu, vlastnosti a schopnosti na svém těle (jak vás ochraňuje, pokud je to ochránce, jak vás vede, pokud je to průvodce, jak se ve vás tyto schopnosti, vlohy a talenty probouzí, pokud je to spojenec), můžete se vcítit do těchto nových kvalit a uvědomit si, jak je můžete využít nebo začít využívat ve svém životě. Můžete jej i uslyšet, jak k vám promlouvá a něco vám radí, můžete se jej ptát a komunikovat s ním. Anebo můžete jen prostě vědět, že to tak je. Jsou to vlastně projevy naší intuice - vnitřní zrak nebo hlas, cítění nebo vědění.
 

 

Kontakt