Místní pověsti

15.08.2014 17:55
    Tam, kde řeka Ohře omývá děsivé skalní stěny a protéká...
14.09.2013 12:42
  Nad soutokem místního potoka s říčkou Malší v temném jihočeském...
15.08.2014 18:23
    Vypráví se, že když dnešní zříceniny bývaly pevným hradem,...
28.08.2011 17:20
    Na místě hradu stojí dnes jen tajemné zříceniny, které...
15.08.2014 18:21
    V lesích kolem zámku Mikulov se můžeme setkat se strašidlem...
11.08.2012 13:14
  Milešovský zámek se tyčí na skalnatém návrší pod královnou Českého...
18.08.2012 00:00
Kdysi dávno byly Milotice skvostným zámkem. Z daleka se tam sjížděla...
15.08.2014 18:30
    Hrad Mírov ční již od dávných věků na vrchu mezi hustými...
15.08.2014 17:21
    Již od dob starých několik staletí se vypráví, že pod...
10.08.2014 17:18
    Nelahozeveský zámek se vypíná nad levým břehem řeky Vltavy a...
15.08.2014 17:45
    Je tomu již dávno, kdy byl hrad opuštěn a od těch časů se...
15.07.2012 12:43
  Jako na každém hradě najdeme i na Nových Hradech strašidla. Nejsou...
15.08.2014 17:46
    Před mnoha a mnoha věky, za časů dávno minulých, hrozilo...
15.08.2014 18:05
    Tajemné zříceniny hradu Oheb ční nad řekou již po mnoho...
17.08.2012 17:24
    O malebných zříceninách hradu Okoř se vypravuje nejedna...
13.08.2011 13:14
  Nad vsí Děkovkou se černají skromné pozůstatky jednoduchého hradu....
28.08.2011 13:14
  Blížilo se poledne a slunce stoupalo stále výš a výš. Byl krásný...
15.08.2010 10:17
  Kdysi čněl hrad Orlík na vysoké skále nad Vltavou. Málokdo však...
06.08.2011 10:20
  Trosky hradu Orlíka, zvaného kdysi dávno Humpolec se pyšní torzem...
17.08.2013 13:17
  Před mnoha a mnoha věky, daleko proti proudu času, byl na hradě...
Záznamy: 101 - 120 ze 210
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Pověst 

Pověst je epický útvar lidové slovesnosti. Běžně se vyskytuje prozaicky i poeticky. Pověst je chápána jako záznam o reálné události, která obsahuje konkrétní udání místa, času a osoby. Některé pověsti obsahují skutečnou historickou dataci událostí a lze je chápat jako pomyslný záznam historické události.

Její základ může být pravdivý, avšak díky ústnímu převypravování je zpravidla kvůli své dramatičnosti a líbivosti značně obohacena o rysy často fantastické (kvůli čemuž může ztratit na věrohodnosti). Pověsti se však na rozdíl od pohádek považují za alespoň částečně pravdivé.

Pověst je výrazem lidových vědomostí o světě, představ o souvislostech věcí a vztahů, pověrečných představ i básnivé fantazie. Člověk prostřednictvím tohoto vztahu hledá své místo ve světě, ve společnosti, v historii.

Náměty a motivy pověstí patří z valné části k mezinárodnímu vypravěčskému fondu a jejich počet je omezen. Proto si nelze představovat vznik pověstí jen jako prvotní zprávu o události, kterou potom lidové podání postupně vyzdobuje fantastickými výklady a podrobnostmi.
 

Kontakt