Místní pověsti

25.08.2012 09:58
Za okny se již stmívalo a v krčmě bylo, tak jako každý podvečer, rušno. V...
15.08.2014 18:10
    Hrad zvaný Choustníkovo Hradiště založili podle pověsti...
12.08.2012 12:48
  Temná noc byla právě ve své polovině a měsíc osvětloval chatrné...
15.08.2014 18:23
    Mnoho pověstí se vypráví o čertech, ale ta o čertu na...
15.08.2014 18:28
    Tajemné zříceniny hradu Cvilína se vypínají nad řekou...
17.08.2013 12:38
  Město Dačice se pyšní zámkem již dlouhé věky. Odehrál se zde v...
19.08.2012 12:55
  Děčínský zámek se vypíná na skále nad řekou Labe již po mnoho věků....
26.08.2012 12:46
  Před mnoha, přemnoha lety žil na hradě Děvín krutý rytíř. Pán byl...
11.08.2012 12:42
  Tenkrát byl krásný jarní den. Sluníčko příjemně hřálo, jako by již...
14.08.2011 17:25
    V místě, kde dnes stojí zámek Dobříš, se kdysi pyšnil hrad...
10.08.2013 10:04
Dnes nad řekou Lužnicí najdeme jen teskné zříceniny, které připomínají...
15.08.2014 17:44
    Přemnoho tajemných příběhů se vypravuje o Domažlicích a...
18.08.2012 13:16
  Na svazích Doubravské hory ční už dlouhé věky zříceniny hradu...
14.08.2011 17:19
    Před dávnými lety se v opuštěném skalním hradu Drábské...
09.08.2014 17:20
    Dodnes zbyly z hradu založeného biskupem Janem z Dražic jen...
15.08.2014 18:29
    Nedaleko Zlatých Hor naleznete na výběžku Příčného vrchu...
12.08.2012 12:57
  Na Černém vrchu nad obcí ční již dlouhé věky strašidelné zříceniny...
11.08.2013 08:41
Starobylý ten dům stál na Skalce na konci Dobytčího trhu, v nároží proti...
18.08.2012 13:00
  Mnoho obyčejných i tajemných a podivuhodných příběhů se událo na...
25.08.2012 12:58
  Přenesme se nyní spolu do dob dávno minulých a zastavme se v jedné...
Záznamy: 21 - 40 ze 210
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pověst 

Pověst je epický útvar lidové slovesnosti. Běžně se vyskytuje prozaicky i poeticky. Pověst je chápána jako záznam o reálné události, která obsahuje konkrétní udání místa, času a osoby. Některé pověsti obsahují skutečnou historickou dataci událostí a lze je chápat jako pomyslný záznam historické události.

Její základ může být pravdivý, avšak díky ústnímu převypravování je zpravidla kvůli své dramatičnosti a líbivosti značně obohacena o rysy často fantastické (kvůli čemuž může ztratit na věrohodnosti). Pověsti se však na rozdíl od pohádek považují za alespoň částečně pravdivé.

Pověst je výrazem lidových vědomostí o světě, představ o souvislostech věcí a vztahů, pověrečných představ i básnivé fantazie. Člověk prostřednictvím tohoto vztahu hledá své místo ve světě, ve společnosti, v historii.

Náměty a motivy pověstí patří z valné části k mezinárodnímu vypravěčskému fondu a jejich počet je omezen. Proto si nelze představovat vznik pověstí jen jako prvotní zprávu o události, kterou potom lidové podání postupně vyzdobuje fantastickými výklady a podrobnostmi.
 

Kontakt