Místní pověsti

03.08.2014 15:02
    Zříceniny hradu Kostelce ční nad řekou Sázavou a hlubokým...
09.08.2014 15:04
    Na skalnatém vrchu ční již od věku šestnáctého jen trosky...
15.08.2014 17:52
    Zámek Zelená Hora je obklopen množstvím podivně...
15.08.2014 17:52
    Na místě dnešního zámku stávala kdysi, po dobu čtyř staletí,...
03.08.2014 17:16
    Dnes romantický zámek býval v dávných dobách mocným hradem....
09.08.2014 15:02
    Zříceniny malebného hradu Zlenic nám do dnešních dob...
15.08.2014 17:16
    Psal se věk šestnáctý, když na zručském zámku, stojícím na...
15.08.2014 18:26
    Zubštejn býval za vlády Jiřího z Poděbrad pevným a mocným...
27.08.2011 10:19
  Mocným hradem Zvíkovem se kraj kolem Písku pyšní již dlouhé věky....
21.08.2010 17:22
    Náš tajuplný příběh, o kterém se vypravuje do dnešních časů,...
Záznamy: 201 - 210 ze 210
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Pověst 

Pověst je epický útvar lidové slovesnosti. Běžně se vyskytuje prozaicky i poeticky. Pověst je chápána jako záznam o reálné události, která obsahuje konkrétní udání místa, času a osoby. Některé pověsti obsahují skutečnou historickou dataci událostí a lze je chápat jako pomyslný záznam historické události.

Její základ může být pravdivý, avšak díky ústnímu převypravování je zpravidla kvůli své dramatičnosti a líbivosti značně obohacena o rysy často fantastické (kvůli čemuž může ztratit na věrohodnosti). Pověsti se však na rozdíl od pohádek považují za alespoň částečně pravdivé.

Pověst je výrazem lidových vědomostí o světě, představ o souvislostech věcí a vztahů, pověrečných představ i básnivé fantazie. Člověk prostřednictvím tohoto vztahu hledá své místo ve světě, ve společnosti, v historii.

Náměty a motivy pověstí patří z valné části k mezinárodnímu vypravěčskému fondu a jejich počet je omezen. Proto si nelze představovat vznik pověstí jen jako prvotní zprávu o události, kterou potom lidové podání postupně vyzdobuje fantastickými výklady a podrobnostmi.
 

Kontakt