Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON)

22.03.2015 09:31
Védy vysvětlují, že átmá, duše, je pokryta dvěma druhy těl, hrubohmotným (fyzickým) a jemnohmotným tělem (astrálním). Smrt potom pouze znamená, že hrubohmotné tělo přestane fungovat a živá bytost, duše, je...
08.03.2015 09:14
Všichni velcí áčárjové (autorizovaní duchovní představitelé) popsali, že způsoby získávání poznání se mohou zakládat buď na přímém smyslovém vnímání, logické analýze nebo na zjevených písmech (čtyřech Védách včetně Upanišad,...
01.03.2015 09:28
V posledních letech se termíny reinkarnace nebo karma stále více dostávají do povědomí lidí. V médiích se objevuje mnoho zpráv, dokumentů nebo filmů s tímto námětem a na trhu je k dostání mnoho knih...
21.02.2015 09:47
  Védánta-sútra je rozdělena do čtyř kapitol (adhjája), které se dále dělí na další čtyři části (páda). První dvě kapitoly rozebírají vztah živých bytostí a Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomuto poznání se říká...
15.02.2015 09:32
Karma-bandhana, otroctví plodonosných činností, představuje opakované rození a umírání. Když člověk vykonává plodonosné činnosti, vytváří si nové tělo. Tak dlouho, dokud je poután plodonosnými činnostmi, musí přijímat...
08.02.2015 09:30
  Většina lidí, kteří poprvé uslyší o reinkarnaci, je postavena před problém. Hlavním důvodem zmatení je často otázka: Co vlastně putuje z těla do druhého? Mnohým připadá myšlenka, že by se mohli znovu...
08.02.2015 09:25
Někdy se lidé zastavují nad otázkou vztahu svobodné vůle a karmy. Bytosti mají díky své svobodné vůli určité omezené pole činností. Védská filozofie učí, že svobodná vůle a předurčenost nebo osud jsou souběžné....
10.05.2014 09:21
  Ačkoli posvátný zvuk óm je často spojován s impersonalisty, pouze oddaní chápou jeho plný význam. Ve Védách existuje mnoho zmínek o slabice óm. Tato duchovní vibrace, která se někdy nazývá ómkára...
20.04.2014 09:23
Sanskritské slovo karma doslova označuje jednání, aktivitu nebo práci. Ostatní jazyky k němu neposkytují vhodný ekvivalent, proto se toto slovo běžně nepřekládá. Na Západě tento termín poprvé použila...
05.04.2014 09:21
Zpívání této transcendentální zvukové vibrace je vznešenou metodou, jak obnovit své transcendentální vědomí. Jako duše jsme si původně vědomí Krišny, ale kvůli svému dlouhému sdružování se s hmotou je naše vědomí...
Záznamy: 11 - 20 ze 25
<< 1 | 2 | 3 >>

ISKCON - vědomí Krišny

 

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON) vytvořil Jeho Božská Milost A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda, zakladatel-áčárja této společnosti. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny je obvykle známa jako hnutí Hare Krišna a je autentická, historicky autorizovaná, přirozená a transcendentální, neboť je založena na Bhagavad-gítě, což je nejautorizovanější písmo pojednávající o duchovní vědě. V Bhagavad-gítě Krišna opakovaně říká, že bychom Ho měli uctívat, klanět se Mu, a pak k Němu dospět. Bhagavad-gíta jasně poukazuje na absolutní nutnost vědomí Krišny a je přijímána jako esence Véd a Upanišad. Z historického hlediska se jí nic nevyrovná. Na základě archeologických důkazů bylo vypočítáno, že Krišna pronesl Bhagavad-gítu na bojišti zvaném Kurukšétra před více než pěti tisíci lety. Toto hnutí pro vědomí Krišny je tedy z historického hlediska pět tisíc let staré. Postupně se stává nejpopulárnějším hnutím na celém světě, zvláště mezi mladou generací. Stává se stále zajímavějším i pro starší generaci, zvláště mezi učenci. Je rozšířeným omylem, že hnutí pro vědomí Krišny představuje hinduistické náboženství. Ve skutečnosti nepředstavuje žádnou víru nebo náboženství, které soupeří s jinými vírami nebo náboženstvími. Jedná se o vzdělávací a kulturní hnutí pro dobro všech a neztotožňuje se s žádnou konkrétní sektářskou vírou. Toto kulturní hnutí má především učit lidi o základních principech duchovního života. V hnutí pro vědomí Krišny vychováváme inteligentní lidi tak, aby dokázali ovládat svou mysl a smysly, naučili se pravdomluvnosti, vnitřní a vnější čistotě, dosáhli moudrosti, byli schopni své znalosti používat v praktickém životě a získali vědomí Boha.

 

Kontakt