Korán

Korán (arabsky قرآن qur'ān, dříve přepisováno také Alkoran, orientalista Felix Tauer psal i kur'án) je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení proroku Muhammadovi. Muslimové věří, že súry (kapitoly) koránu mu diktoval sám anděl Gabriel a že Korán je jediným nepozměněným Slovem Božím. Původní znění je uchováváno ve dvou údajně originálních přepisech, které se nyní nacházejí v Taškentu a v muzeu Topkapi v Istanbulu. Minimálně pět exemplářů bylo zasláno do Mediny, Mekky, Kúfy, Basry a do Damašku. Korán je základem islámského vyznání. Jakožto „svatá kniha islámu“ bývá srovnáván s křesťanskou biblí. Ačkoliv se toto srovnání nabízí, od bible se korán jasně odlišuje formou i obsahem.

Jméno korán je nejčastěji odvozováno od قرأ qara'a číst, recitovat, přednášet, pak by قرآن znamenalo asi „určeno ke čtení“, „určeno k recitaci“; „určeno k přímému přednášení posluchačům“ někdy také od قرن qarana spojovat, pak by to znamenalo „spojené“ nebo „spojení“, totiž spojení všech Božích zjevení.

 

Korán

06.09.2014 09:59
Kultovní předpisy islámu částečně vycházejí z koránu. Víra v Boha je prokazovaná skutky lásky k...
06.07.2014 09:56
V koránu lze nalézt řadu veršů o predestinaci i svobodné vůli. Je však nutno říci, že jednoznačně...
Záznamy: 11 - 12 ze 12
<< 1 | 2

Kontakt