Život v Islámu

13.04.2014 10:07
Přesněji řečeno, polygamie znamená mít více než jednoho partnera. Ještě konkrétněji, pokud má muž současné více než jednu ženu, pak jde o polygynii. Protože však běžný čtenář mezi těmito pojmy nerozlišuje, budeme je používat...
Záznamy: 11 - 11 ze 11
<< 1 | 2 | 3

Islám

 

Islám je náboženství míru. Slovo Islám znamená doslovně:
1) mír
2) odevzdání
Slovo Islám v náboženském významu označuje úplné odevzdání se do vůle Boží.

Islám poskytuje svým stoupencům úplný zákoník, který je podněcuje vzbuzovat v sobě ušlechtilost a dobro a zachovávat mír mezi lidstvem.

Proroci Islámu: Mohamed, který je pokládán většinou za jediného proroka Islámu, byl jen posledním prorokem této víry. Muslimové, stoupenci Islámu, věří ve všechny proroky světa, počítaje v to Abrahama, Mojžíše a Ježíše, poněvadž ti všichni zvěstovali vůli Boží za účelem vedení lidstva.

Korán: Písmo svaté muslimů je Korán. Muslimové věří zároveň v božský původ každé svaté knihy. Poněvadž ale dřívější zvěstování se nezachovala v původní podobě a bývala lidmi často chybně vykládána, byl prohlášen Korán, který uznává všechny dřívější seslané knihy, za poslední Knihu Boží, završující všechna předchozí poselství.

 

Články víry Islámu: 
 1. Víra v jediného Boha
 2. Víra v anděly
 3. Víra ve všechny seslané Knihy
 4. Víra v posly Boží
 5. Víra v soudný den
 6. Víra v osud, dobrý či špatný

Základní povinnosti muslimů: 

 1. Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda
 2. Modlitba
 3. Půst
 4. Udílení almužny
 5. Pouť do Mekky

 

Kontakt