Život v Islámu

19.04.2014 10:03
Společenský život pravého muslima je založen na nejvyšších zásadách a má za cíl zajistit štěstí a prosperitu jednotlivce a také společnosti. Třídní boj, společenské kasty a ovládání společnosti jednotlivcem nebo naopak jsou...
19.04.2014 10:03
Intelektuální přirozenost člověka se skládá, jak jsme již řekli z mysli neboli inteligence či rozumové síly. Této oblasti islám věnuje mimořádnou pozornost a staví intelektuální strukturu člověka na těch nejzdravějších...
19.04.2014 10:02
Mezinárodní život v islámu je způsob vztahů mezi islámským státem nebo národem s jinými státy nebo národy. Stejně jako ostatní oblasti islámského života vyrůstá z Božího vedení a dodržuje Boží vzor. Je založen na těchto...
19.04.2014 10:02
Podobně jako společenský a ekonomický život, tak i islámský politický život je založen na zdravých duchovních a morálních základech a je řízen Božími příkazy. Islámský politický systém je svou strukturou, svou funkcí a...
19.04.2014 10:01
Ekonomický život v islámu je také postaven na pevných základech a Božích příkazech. Získávat prostředky k živobytí slušnou prací není jen povinnost, ale také velká čest. Závislost živobytí práceschopné, avšak nepracující...
Záznamy: 6 - 10 ze 11
<< 1 | 2 | 3 >>

Islám

 

Islám je náboženství míru. Slovo Islám znamená doslovně:
1) mír
2) odevzdání
Slovo Islám v náboženském významu označuje úplné odevzdání se do vůle Boží.

Islám poskytuje svým stoupencům úplný zákoník, který je podněcuje vzbuzovat v sobě ušlechtilost a dobro a zachovávat mír mezi lidstvem.

Proroci Islámu: Mohamed, který je pokládán většinou za jediného proroka Islámu, byl jen posledním prorokem této víry. Muslimové, stoupenci Islámu, věří ve všechny proroky světa, počítaje v to Abrahama, Mojžíše a Ježíše, poněvadž ti všichni zvěstovali vůli Boží za účelem vedení lidstva.

Korán: Písmo svaté muslimů je Korán. Muslimové věří zároveň v božský původ každé svaté knihy. Poněvadž ale dřívější zvěstování se nezachovala v původní podobě a bývala lidmi často chybně vykládána, byl prohlášen Korán, který uznává všechny dřívější seslané knihy, za poslední Knihu Boží, završující všechna předchozí poselství.

 

Články víry Islámu: 
 1. Víra v jediného Boha
 2. Víra v anděly
 3. Víra ve všechny seslané Knihy
 4. Víra v posly Boží
 5. Víra v soudný den
 6. Víra v osud, dobrý či špatný

Základní povinnosti muslimů: 

 1. Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda
 2. Modlitba
 3. Půst
 4. Udílení almužny
 5. Pouť do Mekky

 

Kontakt