Českobratrská církev evangelická

29.06.2014 10:40
  Boha nikdy nikdo neviděl. Nemůžeme si na něj sáhnout jako na kámen. Nemůžeme s ním mluvit tváří v tvář jako s druhým člověkem. Bůh přesahuje...
28.06.2014 10:35
  Modlit se znamená v pokoře srdce se obracet k Bohu. Znamená to prosit a děkovat, znamená to vyznávat svoje chyby, uvědomovat si...
28.06.2014 10:34
Víra je důležitou součástí života každého člověka. Věřit v něco znamená dávat věci do souvislostí, určitým způsobem je interpretovat a...
15.06.2014 10:39
  V obecné mluvě takto označujeme určité přesvědčení, které v danou chvíli nelze opřít o skutečnosti bezprostředně zřejmé nebo ověřitelné. Bez...
08.06.2014 10:46
  Konfirmace, doslova utvrzení (ve víře). Označuje bohoslužebnou slavnost, při níž jsou pokřtěné děti přijaty do společenství dospělých věřících...
Záznamy: 1 - 5 ze 10
1 | 2 >>

Církev evangelická

 

Společenství evangelických církví v Evropě neboli Leuenberské společenství církví je svazem 105 protestantských církví z Evropy a Jižní Ameriky (které mají kořeny v Evropě). Jsou v něm sdruženy církve luterské, kalvínské, unionované, metodistické, jakož i církve vzešlé z obrodných hnutí před světovou (druhou) reformací.

Církve na základě Leuenberské konkordie (dohody) z roku 1973 sdílejí kazatelnu a stůl Páně.

Jeho organizační struktura je poměrně volná; tvoří ji valné shromáždění, které se schází jednou za 6 let, třináctičlenný Výkonný výbor, tříčlenné Prezídium a sekretariát. Leuenberské společenství má v současnosti sídlo ve Vídni.

Členy Leuenberského společenství jsou v České republice následující církve:

  • CB – Církev bratrská
  • CČSH – Církev československá husitská
  • ČCE – Českobratrská církev evangelická
  • ECM – Evangelická církev metodistická
  • SCEAV – Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Tyto církve se od roku 2000 scházejí v dvouletých intervalech na českých synodech Leuenberského společenství.

 

Církev evangelická - praxe a modlitby

Kontakt