Křesťanství

04.05.2014 16:48
Dámy a pánové, Každý, kdo četl populární učebnice dějin církve, nabyl jistě dojmu, že v antickém Římě neměli křesťané nic jiného na práci než sloužit jako...
06.04.2014 13:39
Níže uvedené citace z Nového zákona dosvědčují existenci tajné ezoterní nauky, kterou Ježíš předával omezenému okruhu svých žáků. V dalších pasážích jsou...
05.05.2013 07:24
Jan Pavel II., občanským jménem Karol Wojtyła, byl již před svým pontifikátem výrazným křesťanským humanistou. Hodnota člověka byla vždy v popředí jeho...
18.11.2012 21:21
Přečtěte si deset Božích přikázání, tak jak je dal Bůh na hoře Sinaj Mojžíšovi. Toto je pravé pořadí a znění desatera. Nikdo nemá právo tento zákon jakkoli...
27.05.2012 07:43
V roce 1948 vyšla kniha Norberta Wienera Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine (Kybernetika neboli řízení a přenos informace...
27.05.2012 07:34
Pod heslem „Cuidado“ (Pozornost) naléhají hlasy z Jihu za nový postoj ke světu a životu. Vzhledem k hrozivým skutečnostem rostoucí chudoby, zbídačení a...
03.04.2011 17:17
  V době, kdy se územím Římské říše začíná šířit světlá zvěst Evangelia, probíhá na území Británie více méně nenásilný proces, při němž Keltové...
Záznamy: 21 - 27 ze 27
<< 1 | 2 | 3

Překlady Bible ke stažení:

Bible Kralická (pdf - 11 MB)

Bible ekumnická (pdf - 11 MB)

Bible  21. století (pdf - 11 MB)

 

Studijní texty ke stažení:

> Oto Mádr - Mravouka (pdf - 161 MB)

Oto Mádr - Slovo o této době (pdf - 95 MB)

Křesťanství

 

Křesťanství je monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z židovství na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible.

Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a spásy a očekávají druhý příchod Kristův. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze svých stoupenců a poté i se svým tělem vstoupil na nebe. Následně byl, podle Bible a víry křesťanů, jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který ve světě nadále působí. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin.

Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve. Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace. Jednotlivé církve však různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním. O sbližování křesťanských církví se snaží ekumenismus.

Jako celek je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím s více než 2 miliardami věřících.

 

Kontakt