O duchovnu

22.03.2015 11:22
  O tom, že meditace působí blahodárně na lidskou psychiku i organismus, není pochyb – ukázaly to četné studie. Poslední z nich...
03.01.2015 12:10
Pročítal jsem si pár blogů a zaujal mne jeden, hemžící se módou, kritikou druhých. Tentokrát jsem vydržel, čtu vždy od nejstarších k nejnovějším...
22.11.2014 21:13
Proč Bible říká, že bezbožní budou zničeni neuhasitelným ohněm? Marek 9,43,48 Oheň, který není možné uhasit, je takový, se kterým si nedokáží lidé...
19.10.2014 10:14
Jeden žák neustále experimentoval s nejrůznějšími způsoby osvobození, těmi i oněmi metodami rozvoje sebe samého, technikami duchovního...
14.09.2014 10:33
Seděl stařík na kraji oázy u brány jednoho města kdesi na Blízkém Východě. Přistoupil k němu cizí mladík a ptal se: Ještě nikdy jsem tu nebyl....
17.08.2014 09:06
Steve Hagen O autorovi: Steve Hagen, bývalý vědecký výzkumník, začal v roce 1975 studovat zen. Zatímco pokračoval ve svém vědeckém zkoumání, studoval...
10.08.2014 10:28
Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti   Celá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti....
27.07.2014 08:52
Norbert Ohler: Náboženské...
19.07.2014 10:25
Roku 1854, kdy americká vláda chtěla skoupit půdu jeho kmene na západním pobřeží, pronesl indiánský náčelník Seattle poselství k americkému...
06.07.2014 10:59
Slovanští věrozvěstové, kteří k nám přinesli křesťanskou víru, se snažili, aby jim druzí porozuměli. To by mohlo vést k zamyšlení nad významem...
28.06.2014 11:05
Ondřej Kobza bývá často označován za kulturního aktivistu, který oživuje veřejný prostor. Zní to trochu jako klišé, která on sám nemá moc rád. Jak...
25.06.2014 23:18
Je snadné se nechat odvést tendencemi temného věku - ambicemi, lpěním, strachem a depresí. SAKYONG MIPHAM rinpoče nám ale říká, že potřebujeme jenom...
23.06.2014 21:19
Překážky nejsou od toho, abychom se jim vyhnuli. Když použijeme správná antidota, jsou cestou samou. SAKYONG MIPHAM rinpoče diagnostikuje různé...
21.06.2014 08:32
Tento svět je velmi zmatený a zkažený v mnoha směrech. Mluvím o světě jako takovém, ne o Západě kontra Východ. Materialismus a technický vývoj už...
15.06.2014 11:13
Čögyam Trungpa rinpoče   V kontaktu s obyčejnými podmínkami vašeho života můžete udělat šokující zjištění. Zatímco pijete svůj čaj,...
15.06.2014 10:52
Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Aaaaaa!“ Vedle bolesti zaslechl z hor...
14.06.2014 11:42
Thich Nhat Hanh   Thich Nhat Hanh nabízí řízenou meditaci k uvolnění těla a mysli a k návratu do tady a teď. Zcela přítomni, zcela...
08.06.2014 11:04
Žít s někým koho milujeme, se všemi radostmi a nároky, které to přináší, je jedním z nejlepších prostředků duchovního růstu....
18.05.2014 11:01
Velké zrcadlo   Dzogchen Ponlop rinpoče Náš takzvaný život je z buddhistického pohledu prostě jen zkušenost a zkušenost je vztah. Jednoduše...
09.05.2014 07:48
  Mezi současnými autory, kteří se hlásí k různým formám personalismu, je často kladen důraz na zkoumané skutečnosti v souvislosti s jejich...
Záznamy: 21 - 40 ze 64
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

 

Transcendence (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji) označuje skutečnost přesahování, překračování, často ve smyslu jakéhosi nadhledu či větší obecnosti. Opak je imanence.

  • V teologii a ve filosofii může transcendence znamenat všechno to, co přesahuje smyslovou skutečnost. Tak je v křesťanství Bůh transcendentní, protože není součástí světa, ale jeho původcem, který každou skutečnost přesahuje.
  • V matematice transcendentní funkce „přesahuje“ oblast algebraických funkcí, kterou lze vyjádřit polynomem. Podobně transcendentní číslo „přesahuje“ oblast kořenů rovnic s racionálními koeficienty.
  • Transcendentální filosofie Immanuela Kanta opouští oblast zkoumání obsahů vědění a věnuje se jeho obecným podmínkám.
  • Transcendentálie čili „přesažné pojmy“ jsou ve scholastické filosofii označení, která přesahují hranice kategorií – například „jedno“, „dobré“, „pravdivé“, případně i „krásné“ a podobně.

 

 

Spiritualita (z lat. spiritualis, duchovní), česky duchovnost, hebrejsky ruchanijut, znamená životní praxi, způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje: s Bohem, s božským, s transcendencí. Lze ji též definovat jako rozměr života, „v němž si uvědomujeme Boží přítomnost“. Náboženská spiritualita je vnitřní, osobní stránka zbožnosti a náboženství.

V individualizovaných kulturách se těžiště náboženského života pozvolna přesouvá od kolektivních vnějších projevů, slavností a obřadů, k vnitřnímu duchovnímu životu čili spiritualitě. Individualizované náboženství modlitby a meditace je součástí příslušné kultury a je tudíž poznamenáno jejími charakteristickými znaky. Proto se hovoří o spiritualitě různých dob (např. středověké, barokové, pietistické) a kulturních okruhů (např. spiritualitě východní), ale také o specifické spiritualitě různých církví, řeholních řádů a náboženských společenství.

Z toho lze usoudit, že ani ten nejosobnější duchovní život není zcela soukromý, nýbrž má také svoji společenskou stránku, protože vytváří širší nebo užší společenství, které chce a potřebuje svoji spiritualitu také předávat jako tradici. Vnitřní, duchovní život člověka je podstatnou složkou jeho osoby, a tedy také svrchovaným úkolem každého. Kultury a společnosti, které spiritualitě přikládaly větší význam a dosahovaly v ní také lepší úrovně než moderní společnosti konzumu, dobře věděly, že může snadno sklouznout do neplodných nebo dokonce nebezpečných poloh, jako je fanatismus nebo úzkostnost, vnitřní prázdnota nebo beznaděje. Poskytovaly a nabízely proto různé formy osvědčených zkušeností, osobního vedení, výcviku nebo „cesty“ (tao) a doporučovaly různé praktiky, které mohly jednotlivcům tento obtížný úkol usnadnit.

Význam spirituality zdůraznila v nedávné době řada psychologických škol. I u nás je známá logoterapie Viktora Frankla, knihy M. Scott Pecka, C. S. Lewise, Thomase Mertona nebo Anselma Grüna. Na druhé straně se „spiritualita“ stává často módním artiklem a nabízí jako prostředek k dosažení vnitřní rovnováhy, k načerpání energie nebo dokonce k posílení zdraví. To všechno mohou být vedlejší účinky skutečné spirituality, v níž ale jde o jiné věci, například o hledání smyslu, o vyrovnání se sebou samým, s druhými a se světem. Pravá spiritualita je také svrchovaně osobní úkol a nedá se kupovat a prodávat jako služba.

 

Kontakt