O duchovnu

19.04.2014 19:13
  ALEXANDER SOLŽENICYN Kdybych dnes mluvil ve své zemi, soustředil bych pozornost v rámci rozbitého světa na neštěstí Východu. Protože však...
13.04.2014 07:30
Při Mahá kumbhaméla, největší náboženské slavnosti na světě, se i mnohamilionový dav může chovat jako jedna bytost, vysvětluje Laura Spinneyová v...
23.02.2014 12:14
16. Karmapa Rangdžung Rigpä Dordže   Všechny cítící bytosti prožívají únavný a nekonečný cyklus narození a smrti. Nacházejí se také pod vlivem...
15.02.2014 10:35
Vědci odhalili dosud utajený kód ukrytý uvnitř lidské DNA, který obsahuje instrukce pro kontrolu genů. Převratný objev otevírá nové možnosti při...
16.06.2013 11:17
Během dne se můžete zastavit, odpočinout si od svých navyklých myšlenek a uvidět magii a obrovitost světa okolo sebe. Pema Chödrön říká, že tato...
13.04.2013 13:30
  Evangelia podávají zprávy o četných Ježíšových zázracích. Jsou to však zprávy o skutečných událostech, nebo legendy? Nebo dokonce pohádky k...
28.10.2012 07:40
Útržek pergamenu ze 4. století obsahuje slova "moje žena". Nebylo by na tom nic divného, kdyby to neříkal Ježíš Kristus. „Hlavně, prosím, nikam...
24.06.2012 11:02
V úvodu ke své nové knize Love's garden: A Guide to Mindful Relationships, Thich Nhat Hanh říká, jak užít milující vztah ke kultivaci semene...
29.01.2012 07:47
Jak vidí Ježíše Krista jiná náboženství? Podle muslimů sestoupí na Zem vyzbrojený kopím a probodne Antikrista. Pak bude pohřben po Mohammedově boku v...
26.06.2011 11:15
Pema Chödrön   Střední cesta je bez referenčních bodů. Mysl bez referenčních bodů se ničeho nechápe a na ničem neulpívá. Jak jen můžeme být bez...
25.06.2011 11:41
Judy Lief   „Zkušenost zrození i smrti je určitým jemným i zjevnějším způsobem kontinuální,“ říká Judy Lief. „Všechno, co zakoušíme, se objevuje...
24.04.2010 09:30
Přednáška Petra Pavlíka na Vltavské dne 16.1.2001 v cyklu Buddhistické večery Vznešenému, Osvobozenému, Plně probuzenému, a jeho učení, které...
23.05.2009 16:47
Nejstarší zachovaná literární památka není zřejmě smyšlená. Geofyzici bavorského Zemského úřadu pro památkovou péči při bádání v Iráku zjistili, že...
06.05.2007 16:58
Jeskyně Jana Křtitele leží západně od Jeruzaléma v ovocném sadu kibucu Tzuba poblíž vesnice Ein Karem, která je podle tradice rodištěm Jana Křtitele....
12.03.2006 16:45
V jeruzalémském údolí Kidron byl archeology nalezen náhrobek s textem ze 4. století. Podle textu na náhrobku tam byl pohřben Simeon, který podle...
10.05.2003 09:29
Přednáška Petra Pavlíka na Vltavské dne 18.1.2000 Nahý asketa Tak slyšel jsem. Jedenkráte prodléval Vznešený ve městě Rádžagaha,...
20.04.2003 09:28
Přednáška Petra Pavlíka z VI. cyklu Buddhistických večerů dne 16.2.1999 Dobrý večer, to je krása... Jsem moc rád, že jste tady s námi všichni -...
06.04.2002 09:06
Přednáška s meditací dne 17. 2. 1998, OKD Vltavská z cyklu Buddhistické večery s Petrem Pavlíkem (P.P.) a hostem večera - paní Mílou Tomášovou...
27.10.2001 12:50
Vyjádření Šamara Rinpočheho k útokům z 11. září:   Během posledních dvou týdnů jsem cestoval po mnoha Bodhi Path centrech v USA a mnoho...
27.05.2001 09:10
Beseda Petra Pavlíka s Vladimírem Bláhou na Vltavské 18.4.2000 Petr: V následující besedě se pokusíme probrat některé otázky, které by vás...
Záznamy: 41 - 60 ze 64
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

 

Transcendence (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji) označuje skutečnost přesahování, překračování, často ve smyslu jakéhosi nadhledu či větší obecnosti. Opak je imanence.

  • V teologii a ve filosofii může transcendence znamenat všechno to, co přesahuje smyslovou skutečnost. Tak je v křesťanství Bůh transcendentní, protože není součástí světa, ale jeho původcem, který každou skutečnost přesahuje.
  • V matematice transcendentní funkce „přesahuje“ oblast algebraických funkcí, kterou lze vyjádřit polynomem. Podobně transcendentní číslo „přesahuje“ oblast kořenů rovnic s racionálními koeficienty.
  • Transcendentální filosofie Immanuela Kanta opouští oblast zkoumání obsahů vědění a věnuje se jeho obecným podmínkám.
  • Transcendentálie čili „přesažné pojmy“ jsou ve scholastické filosofii označení, která přesahují hranice kategorií – například „jedno“, „dobré“, „pravdivé“, případně i „krásné“ a podobně.

 

 

Spiritualita (z lat. spiritualis, duchovní), česky duchovnost, hebrejsky ruchanijut, znamená životní praxi, způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje: s Bohem, s božským, s transcendencí. Lze ji též definovat jako rozměr života, „v němž si uvědomujeme Boží přítomnost“. Náboženská spiritualita je vnitřní, osobní stránka zbožnosti a náboženství.

V individualizovaných kulturách se těžiště náboženského života pozvolna přesouvá od kolektivních vnějších projevů, slavností a obřadů, k vnitřnímu duchovnímu životu čili spiritualitě. Individualizované náboženství modlitby a meditace je součástí příslušné kultury a je tudíž poznamenáno jejími charakteristickými znaky. Proto se hovoří o spiritualitě různých dob (např. středověké, barokové, pietistické) a kulturních okruhů (např. spiritualitě východní), ale také o specifické spiritualitě různých církví, řeholních řádů a náboženských společenství.

Z toho lze usoudit, že ani ten nejosobnější duchovní život není zcela soukromý, nýbrž má také svoji společenskou stránku, protože vytváří širší nebo užší společenství, které chce a potřebuje svoji spiritualitu také předávat jako tradici. Vnitřní, duchovní život člověka je podstatnou složkou jeho osoby, a tedy také svrchovaným úkolem každého. Kultury a společnosti, které spiritualitě přikládaly větší význam a dosahovaly v ní také lepší úrovně než moderní společnosti konzumu, dobře věděly, že může snadno sklouznout do neplodných nebo dokonce nebezpečných poloh, jako je fanatismus nebo úzkostnost, vnitřní prázdnota nebo beznaděje. Poskytovaly a nabízely proto různé formy osvědčených zkušeností, osobního vedení, výcviku nebo „cesty“ (tao) a doporučovaly různé praktiky, které mohly jednotlivcům tento obtížný úkol usnadnit.

Význam spirituality zdůraznila v nedávné době řada psychologických škol. I u nás je známá logoterapie Viktora Frankla, knihy M. Scott Pecka, C. S. Lewise, Thomase Mertona nebo Anselma Grüna. Na druhé straně se „spiritualita“ stává často módním artiklem a nabízí jako prostředek k dosažení vnitřní rovnováhy, k načerpání energie nebo dokonce k posílení zdraví. To všechno mohou být vedlejší účinky skutečné spirituality, v níž ale jde o jiné věci, například o hledání smyslu, o vyrovnání se sebou samým, s druhými a se světem. Pravá spiritualita je také svrchovaně osobní úkol a nedá se kupovat a prodávat jako služba.

 

Kontakt