Combined Federated Battle Laboratories Network

 

Kombinovaná síť federovaných bojových laboratoří (CFBLNet) je laboratorní prostředí, které využívá distribuovanou širokopásmovou síť (WAN) jako prostředek k simulaci výcvikových prostředí a ke zrušení řízení a kontroly (C2) a zpravodajských schopností prostřednictvím výzkumu a vývoje, Výcvik, zkoušky a hodnocení (RDTT & A) o iniciativách a výcvikových akcích ve vedení, kontrole, komunikaci, počítači, zpravodajství, dozoru a průzkumu (C4ISR). Od roku 2001 je členství založeno a zastoupeno třemi hlavními stranami: USA (Joint Staff / J6), Rada pro kombinovanou komunikaci a elektroniku (AUS, CAN, NZL, GBR a USA) a Organizace Severoatlantické smlouvy a 28 členských zemí, z nichž ne všechny se aktivně účastní). Kromě hlavních smluvních stran CFBLNet technického ujednání se čtyři země (Švédsko, Finsko, Rakousko a Švýcarsko) staly hostitelskými misionářskými partnery podle pravidel obsažených v dokumentaci k řízení CFBLNet, označované jako publikace 1. CFBLNet poskytuje hlavní platformu pro provádění koaliční interoperability a ověřování (CIAV) v kontextu Federated Mission Networking.

 

CFBLNet se skládá z distribuované a integrované síťové architektury komponentů infrastruktury kombinované, společné a vojenské služby (sítě, databázové servery, aplikační servery, klientské pracovní stanice atd.). Tyto řetězce síťových zařízení a služeb jsou umístěny v rámci různých národních a mezinárodních bojových laboratoří a experimentálních stránek účastníků, které poskytují aplikace, analytické nástroje a komunikaci potřebné k provádění iniciativ nebo experimentů.

Žádná národní země nemá infrastrukturu CFBLNet; každá členská země je zodpovědná za financování a údržbu vlastních systémů a segmentů sítí CFBL, které se zavádějí do páteře na definované poloze přítomnosti (POP). Všichni členové CFBLNet musí respektovat suverenitu a duševní vlastnictví ostatních národů. Každá země je také zodpovědná za financování vlastních experimentů. Mnohonárodní sdílení informací (MNIS) ve Fort Meade, Maryland (USA) udržuje každodenní kontrolu sítě a koordinuje činnosti v síti.

Infrastruktura USA CFBLNet je rozsáhlá a dosáhne mezinárodních demarkačních bodů pro jižní polokouli a Evropu. Národy a organizace v rámci států, které nejsou součástí technické dohody, musí být sponzorovány, aby se stali CFBLNet Mission Partner Partner (GMP) charterovým členem Core CFBLNet Mission Partner (CMP), který bude sponzorovat iniciativy a připojit se k CFBLNet.

 

Kontakt