Súra 001. Oteviratelka Knihy

1:1   Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.   
1:2   Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,   
1:3   Milosrdnému, Slitovnému,   
1:4   vládci dne soudného!   
1:5   Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,   
1:6   veď nás stezkou přímou,   
1:7   stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou,ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou. 

 

Kontakt