Věda a filozofie

30.08.2008 20:01
  podle článku U. A. Yajnika zpracoval: Jiří Svršek 1. Úvod Objevení základních stavebních kamenů přírody a hluboké pochopení silových interakcí patří k největším úspěchům fyziky 20. století. Nyní teoretičtí...
Záznamy: 31 - 31 ze 31
<< 1 | 2 | 3 | 4

 

Věda a filozofie

 
 

Dnes se filozofe a přírodní vědy vzájemně respektují.

 

Krize newtonovské fyziky na počátku 20. století spolu s obecnějšími problémy novějších fyzikálních teorií – teorie relativity a kvantové teorie – nakonec ukázaly, že filozofické otázky nelze ignorovat, což vedlo k určitému sblížení a většímu pochopení vzájemné sounáležitosti filozofie a přírodních věd. Odborní přírodovědci dnes většinou respektují filozofii jako syntetickou vědu usilující o vytvoření konzistentního světonázoru, naopak filozofové nezpochybňují nutnost ustavičné konfrontace myšlenkových konstrukcí s konkrétními výsledky speciálních věd. 

 

Kontakt