Mýty a legendy

04.02.2018 23:17
  Vědci na Novém Zélandu objevili zkamenělé pozůstatky hrabavého netopýra, který žil na naší planetě před 16 až 19 milióny let. Byl třikrát větší než ten současný, létal i běhal po čtyřech. Vedle rostlinné stravy...
25.01.2015 13:19
V naprosté většině mýtů a nejstarších tradic je obsaženo varování. Jsou popisovány počátky a konce lidských věků. Lidé se opakovaně vydali po špatné cestě a byli zastaveni. Vezmeme si k srdci moudrost našich předků a...
13.09.2014 09:55
Šangri-La je smyšleným místem, které se objevuje v knize Lost Horizon (1933, v češtině Ztracený obzor) od britského autora Jamese Hiltona. Šangri-La je v této knize popsáno jako tajemné údolí nacházející se na západním konci...
25.05.2014 11:11
Obvodový pískovcový plášť koule je asi 5 až 6 cm silný. Vnitřek vyplňuje světlá hmota - bílý vápenec. I když se nachází jen pár metrů od místa s vrty, nebyla geology prozkoumána.   Vidče (u Rožnova pod...
20.04.2014 13:13
  Ve filmu hraje Harrison Ford drsného archeologa Indiana Jonese, který objeví jeden z největších biblických pokladů - Vendyl Jones se pokusil tuto fikci proměnit ve skutečnost.    Tento baptistický duchovní...
13.04.2014 13:11
  Nesmtelná báseň a hymnus Williama Blakea vypráví, jak Ježíš ještě jako chlapec navštívil Británii se svým strýcem, sv. Josefem z Arimatie, který obchodoval s cínem.  Existují také příběhy, jak Ježíšově smrti...
12.04.2014 13:13
  Jeden z nejznámějších příběhů řecké mytologie vyprávý o výpravě hrdiny Iásóna, který se plavil s družinou přátel na lodi Argó a hledal v Kolchidě (nyní součást Gruzie) zlaté rouno.  Jednalo se o vlnu...
12.04.2014 13:12
  Již koncem doby bronzové se objevuje kovový kotel k vaření, který pomalu vytlačuje hliněný kotel z doby kamenné a má i sakrální povahu… Kromě bachratých spotřebních předmětů snýtovaných z bronzových pásů, jako je...
05.04.2014 08:19
Mayská mytologie je část mezoamerického bájesloví a zahrnuje všechny příběhy Mayů, ve kterých jsou zosobněny přírodní síly, božstva a hrdinové, kteří vzájemným působením hrají v příbězích hlavní role. Ostatní části mayské...
Záznamy: 1 - 9 ze 9

Mýtus 

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky. Vznikl totiž v neproblematickém světě, kde pro individuální tázání a pochybnosti nebylo místo. Je to tradovaný příběh (řetězec příběhů či vyprávění), které nesdělují informace, nýbrž vyvolávají prostřednictvím obrazů dojem hlubšího porozumění celku světa nebo nějaké jeho podstatné části v jejich významu pro lidský život.

 

Legenda 

Legenda (pochází z latinského legenda, což znamená "věci určené ke čtení") je epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie. V přeneseném smyslu může být i legenda o význačné osobě. Používá se též označení hagiografie, což je termín odvozený z řeckého hagios svatý a grafein psát. V některých jazycích je rozšířenější toto označení.

 

Kontakt