Mystika a mystéria

11.07.2017 21:39
  Honzák říká, že spoustě věcí zatím nerozumíme a neumíme si je vysvětlit. „Být hrdý na stupeň poznání je jistě záslužné, ale chce to taky pokoru.“ Ztratil člověk během svého vývoje nějaké schopnosti, kterými kdysi v...
09.02.2015 22:25
Mongolští vědci si lámou hlavu nad případem dvě století starého mumifikovaného mnicha, který je podle některých buddhistických expertů stále naživu - jen v meditativním transu. Lékaři si však stojí za svým - je po...
21.01.2015 22:59
Profesor Stanislav Grof (*1931) je světoznámým průkopníkem na poli psychiatrie, transpersonální psychologie a výzkumu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí, navozovaných psychedelickými látkami i rozličnými...
10.08.2014 10:47
Zjevení (neboli revelace z lat. revelatio odhalení) označuje v náboženstvích, která se odvolávají na božský původ své nauky, komunikační proces, kterým se dává v těchto náboženstvích Bůh poznat a kterým ozřejmuje člověku...
13.07.2014 15:18
Ve svém učení navazoval jak na mystiky západní resp. křesťanské včetně heretiků, jako byli Jakub Böhme, Mistr Eckhart a jeho následovníci Jindřich Suso, Jan Tauler a Jan van Ruysbroeck, Tomáš Kempenský, kvietisté Miguel de...
14.06.2014 17:59
Matoušovo evangelium 5, 8: Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.   Podle definice je to proces, kdy věřící v sobě poznává božské podle Jeho atributů – Věčnost, Nekonečnost, Dokonalost, Všemohoucnost. Právě o něm...
09.05.2014 18:01
  1. Probuzení Já. Obrácení, resp. probuzení Já mívá podobu krátkého vytržení. Jde o náhlou změnu (rozšíření) vědomí, při níž subjekt poznává novou, vyšší úroveň vnímání (transcendentální) skutečnosti. 2. Očišťování. Po...
13.04.2014 10:29
Jevy a zkušenosti, které označujeme jako mystické, jsou natolik rozmanité, že mystiku nelze definovat. Podle Gerschoma Scholema „neexistuje nějaká mystika vůbec, ale jen různé mystiky – židovská, křesťanská, hinduistická,...
12.04.2014 10:30
V Upanišádách je mystické spojení základu duše (átman) s kosmickou silou bráhman prostředkem jak se vymanit z nekonečného koloběhu narození a splynout s Vesmírem. Tento typ mysticismu se ještě prohloubil v buddhismu, jak...
05.04.2014 10:31
Pozice perenialistická „Pereniální filosofie“ je specifická filozofie náboženství, podle níž všechny náboženské tradice sdílejí jednu univerzální pravdu. Z této pravdy pak má vycházet veškeré náboženské smýšlení. Tento...
18.03.2012 15:05
    Konec XIX. století, doba označovaná jako „ fin de siécle ”, nebyla jen koncem století, ale také koncem tradičních spirituálních hodnot. Hluboko zakořeněná křesťanská tradice Evropy se hroutila pod náporem...
23.04.2011 15:11
  Jako hermetismus nazýváme soubor tajného poznání, které odvozuje svůj původ od tajemné, snad až božské postavy Herma Trismegista. Z těchto antických nauk se rozrostl mohutný strom západního ezoterismu. Jeho tři hlavní...
19.03.2011 15:02
  Boží bojovníci V nejtěžší chvíli, jeden ze zázraků Věčného: probouzejí se nejlepší, aby účastni byli boje rozhodujícího. Předlouho spali, čekajíce. Teď přišel jejich čas. Jejich brněním je trpělivost, jejich zbraní...
Záznamy: 1 - 13 ze 13

 

Mystika a mystéria

 

Mystika (řec.) je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat.

Slovem mystika se označuje:

1. v užším slova smyslu náboženská praxe, která se odpoutává od smyslového vnímání a všech rušivých představ a směřuje ke zkušenosti setkání, sjednocení nebo dokonce splynutí s Bohem nebo božským
 

2. v širším smyslu i jiné cesty k vnitřní duchovní zkušenosti, směřující k osobním zkušenostem hloubky a transcendence
 

3. v moderní době nejrůznější způsoby vytržení nebo vybočení z účelové každodennosti, k prožitkům zklidnění, hloubky, celistvosti a podobně
 

4. často pejorativně (mysticismus) - zastírání nevědomosti nebo zatemňování skutečnosti předstíraným tajemstvím

 

Kontakt