Spolky a organizace

05.06.2016 11:15
  Bilderberg (též Konference Bilderberg, Klub Bilderberg nebo Skupina Bilderberg) je označení pro výroční uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností především ze Severní Ameriky a Západní i Střední Evropy. O...
31.07.2015 22:17
První rytířské řády byly zvláštními formami duchovních (čili církevních) řádů. Šlo tedy o řeholní organizace tvořené rytíři-mnichy, které měly za úkol plnit vojenské úkoly v souvislosti ochrany Evropy či Svaté země před nevěřícími. Zejména byla...
06.07.2014 15:12
Svobodné zednářství je tajné resp. neveřejné sdružení lidí, které získalo svou současnou podobu pravděpodobně v Londýně na den sv. Jana Křtitele (24. června) roku 1717. Svobodní zednáři sami sebe nově označují za společenství bratří, svobodných a...
05.07.2014 15:11
Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze Řád maltézských rytířů nebo Řád německých rytířů. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a...
23.06.2013 11:18
  Římský klub je globální think tank, který byl založen v dubnu 1968 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou Meze růstu (Limits to Growth). Zpráva upozorňovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před...
20.08.2011 11:16
Illumináti neboli illuminismus, il(l)uminátství (někdy se používá český překlad osvícení či pravopis s -ll-, z latinského illuminatio - osvícení) je označení pro mnoho skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Nejčastěji se jimi...
23.10.2010 13:32
Rožmberský řád lebky byl založen českým šlechticem Petrem Vokem z Rožmberka během konce 16. století. V rámci tohoto řádu sdružoval osoby ze svého blízkého okolí. Členové řádu nosili na hrudi odznak v podobě zlaté lidské lebky s lunetou, vážící osm...
17.10.2010 11:22
Řád lebky (německy Herzoglich Württemberg-Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf) byl světský rytířský řád založený v roce 1652 knížetem Silviem Nimrodem Württembersko-Olešnickým. Jedná se o jeden z mála řádů, které vznikly a působily v zemích Koruny...
22.08.2010 11:19
  Titul Ilumináti začali později používat francouzští Martinisté, kteří byli založeni roku 1754 Martinezem Pasqualisem, a jejich imitátoři, ruští Martinisté, vedení kolem roku 1790 profesorem Schwartzem z Moskvy. Oba muži byli okultními...
22.08.2010 11:17
Jako rosekruciáni nebo rosikruciáni (též rozekruciáni, rozikruciáni, případně rosekruciánský řád, rosikruciánský řád, někdy, patrně pod vlivem němčiny, jako rosenkruciáni atd.) se označovala tajná společnost, založená na západní mystické a...
Záznamy: 1 - 10 ze 10

Spolky a organizace

 

Všechno, co se kdy zabývalo a priori duchovnem - od rytířských řádů přes nejrůznější sekty a magické zasvěcence až po ilumináty (nenechte se splést tím, že zrovna ti prosluli především coby agnostici a ateisté; patří sem taky) a zednáře. Kněžské anebo čarodějnické řády, potažmo zednáři a jejich nejrůznější odnože, to je vrchol těchto spolků. Ukázkový příklad jsou právě zednáři. Od samého začátku jejich existence (tzn. přibližně od poloviny osmnáctého věku) se jejich symbolika objevuje všude, kde to jes nimi alespoň trošku spjato ...

 

Kontakt