Templáři

26.07.2015 21:35
Řád se poprvé objevil v Čechách v roce 1232. Jeho sídlem byl kostel sv. Vavřince na pražském Starém Městě. Mimo Prahu působil také v Uhříněvsi, v...
18.07.2015 21:26
Během čtvrtstoletí své existence se templářům podařilo dostat do centra dění ve Svaté zemi. Před odjezdem druhé křížové výpravy byli schopni svolat...
14.06.2015 21:37
V čele Řádu templářů stál vždy na doživotí volený velmistr, který byl i zároveň nositelem titulu "Kníže z vůle Boží".   1. Hugues de Payens.svg...
10.05.2015 21:36
Majetek řádu templářů byl oficiálně předán johanitům, kteří byli jejich velkými rivaly, což se projevovalo již ve Svaté zemi. I oni se však museli...
09.05.2015 23:36
1128 – 1313 Rozkvět templářství ve Skotsku Templářský řád zahájil svou činnost ve Skotsku roku 1128 ustanovením hlavního Preceptoriátu...
28.04.2014 23:06
Mlčenlivý rytířský náboženský řád templářů mohl před asi 830 lety ukrýt svatý grál a archu úmluvy na ostrově Bornholm v Baltském moři. Naznačuje to...
26.04.2014 16:49
Po dobytí Jeruzaléma a po ustavení jeruzalémského království došlo k nárůstu počtu poutníků do Jeruzaléma. Přesto v celém následujícím čtvrtstoletí...
26.04.2014 16:48
První řeholi řádu vypracoval pro templáře svatý Bernard. Ten ustanovil 72 článků, kterými vymezil povinnosti a zákazy týkající se mnichů tohoto řádu....
26.04.2014 16:47
Již zanedlouho po svém založení byli templáři podezříváni z nejrůznějších přestupků a zločinů. Proslýchalo se, že rytíři uzavírali spojenectví a...
26.04.2014 16:46
Templáři byli od počátku organizováni jako duchovní řád s přísným vojenským zřízením, čímž se odlišovali od počátečního zaměření řádu johanitů i...
Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>

Templáři

Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze Řád maltézských rytířů nebo Řád německých rytířů. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Pauperes commilitones Christi templique Salomonici), obecně se používá termín rytíři templu, templářští rytíři či jen templáři.

Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096–1099). Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Řád nebyl nikdy obnoven.

Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma po jeho obsazení. Řád natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království proti nepřátelským muslimským sousedům.

Znakem řádu byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže. Podoba kříže nebyla přesně stanovena a jeho podoba byla takřka libovolná, nejčastěji to byl rovnoramenný kříž červené barvy s rozšířenými konci (kříž tlapatý). V jistých případech se objevuje i kříž černé barvy. Oděvy černé či hnědé barvy s červeným křížem nosili prostí členové bez šlechtického původu (řádoví bratři a seržanti), duchovní (řádoví kaplani) a turkopolové.
 

 

Kontakt