Zázraky

02.08.2020 12:58
  Ježíš již během svého pozemského života vykonal několik obdivuhodných zázraků. Na více místech v Písmu se zdá, že tyto zázraky konal neochotně a jakoby násilím. Při prvním zázraku proměnění vody na víno v Káně Galilejské se nejprve brání, že ještě nepřišel jeho čas:...
14.12.2019 12:51
  Na třetí adventní neděli 11. prosince 1949 došlo v Čihošti -v malé vesničce na Vysočině poblíž Ledče nad Sázavou - k události, která je dodnes zahalena rouškou tajemství.   Při mši svaté v místním kostele, právě při kázání faráře Josefa Toufara, se půlmetrový...
03.12.2019 15:32
  Alabama – Třináctiletý chlapec z Alabamy, který se zázračně zotavil po prohlášení lékařů, že jeho mozek je mrtvý a jeho orgány by se měly darovat pěti dalším dětem, řekl, že v nebi chodil s Ježíšem a svým sourozencem, který zemřel před narozením. „Viděl jsem tmavou...
22.09.2019 13:01
  Milé posluchačky a milí posluchači, v dnešním pořadu Bible v liturgii se budeme věnovat tématu „zázraky v Bibli“. Evangelium příští neděle nám vypráví o zázračném nasycení pěti tisíc lidí pěti chleby a dvěma rybami. Tomuto úryvku jsme se však již věnovali ve...
15.09.2019 15:40
  Je dobré zamyslet se chvíli nad tím, co rozumí bible pod slovem zázrak. Pro Písmo svaté je zázrak něco, v čem vidí člověk jednat Boha. Tak zpívá jeden z žalmů o hvězdné obloze: „Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu.“ (Ž 89,6) Ale především označuje bible...
09.12.2017 15:35
  Jeden večer jsem uložila kluka do postele a sedla do auta, abych si s Tebou mohla v klidu povídat. Nevím, jak dlouho jsem jezdila nocí a modlila se k Tobě, Ježíši, i k Otci a Matce. Prosila jsem za uzdraveni svého syna. A v jedné chvíli jsem to pochopila. Kdo mi dal...
Záznamy: 1 - 6 ze 6

 

Zázrak

 

Zázrak, div, kouzlo je, zejména v náboženstvích, označení mimořádného jevu či události, který není vysvětlitelný vědecky známými přírodními zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil, např. Boha, bohů, svatých, duchů či proroků, ať už samostatně nebo na prosbu lidí – modlitbu.

Zázraků rozeznávají náboženské systémy několik druhů, jako např.:

  • zázračná vysvobození
  • zázračná uzdravení
  • zázračné nálezy
  • zázračné činy

Za zázrak se považují i některá obrácení – konverze, prototypicky sv. Pavla nebo sv. Augustina po dlouholetých modlitbách jeho matky sv. Moniky.

Ze starověkého Řecka máme zprávy o zázracích, které měl provést Herakles. Pro starořeckou teologii byly důkazem Heraklova božství a staly se součástí evropské kultury. Mezi jeho zázračnými činy vyniká splnění dvanácti úkolů krále Eurystea díky jeho nadlidské síle.

Aristeas z Prokonnesu měl podle Herodota zemřít a opět ožít.

Filosof Apollónios z Tyany se měl narodit při zásahu bleskem své matky mezi sedmikráskami. Později sám konal zázraky, mezi jinými vzkřísil zemřelou dívku.

Historikové Tacitus a Suetonius zaznamenávají svatý zázrak učiněný císařem Vespasiánem. Vyprávění má shodnou strukturu, jako zázrak v Novém zákonu. Za smysl zázraku sám Suetonius podává, že se tím prokazuje Vespasiánův božský majestát.

 

Kontakt