Zednáři

26.04.2014 18:49
    Když bylo československé zednářství v roce 1951 uspáno, byla v československém státě jediná zednářská mocnost – Národní...
26.04.2014 18:43
  Zednář je muž, je bratr, jenž má důvěru v Božství. Setkává se s vámi na Rovině a jedná s vámi poctivě. Jeho kompasem je Pravda. Je vždy...
26.04.2014 16:39
  V zásadě rozlišujeme: Zednářství REGULÁRNÍ, splňující mezinárodně přijatá kritéria Spojené Veliké Lóže Anglie z r. 1929. Stručně shrnuto,...
20.04.2014 18:50
  1. Co je svobodné zednářství? Svobodné zednářství je iniciační společnost, která pomocí symbolické nauky pracuje na...
20.04.2014 18:42
  Zednáři svobodní (něm. Freimaurer, fr. franc-maçons, angl. freemasons), název proslulých polotajných združení, jež vytkla si za úkol pěstovati...
Záznamy: 1 - 5 ze 8
1 | 2 >>

Zednáři

Svobodné zednářství je tajné resp. neveřejné sdružení lidí, které získalo svou současnou podobu pravděpodobně v Londýně na den sv. Jana Křtitele (24. června) roku 1717. Svobodní zednáři sami sebe nově označují za společenství bratří, svobodných a přijatých zednářů, jehož členové už nepocházejí pouze z řad cechů zedníků a stavitelů (z francouzského označení zednářů maçonnerie vzniklo i anglické masonry). Posláním Svobodných zednářů je přispívat ke zdokonalování lidstva a bratrství lidí na celém světě. Svobodný zednář by měl celý život usilovat o zlepšení svého charakteru, zbavovat se špatných vlastností, pečovat o svůj duševní růst a pomáhat druhým.

Zednářství je opředené řadou mýtů: Podle tzv. Chrámové legendy se zednářství odvozuje od Hirama Abiffa, stavitele Šalamounova chrámu, podle jiné hypotézy se Svobodní zednáři měli snažit navázat na odkaz řádu Templářů, který byl zrušen 12. října 1307 na příkaz krále Filipa IV. a papeže Klementa V. Vůdce templářského řádu Jacques de Molay byl upálen na hranici 18. března 1314.

Svobodné zednářství je velmi oblíbeným tématem příznivců nejrůznějších konspiračních teorií.

 

Zednářské dokumenty

26.04.2014 18:51
    Sepsané podle starobylých záznamů Lóži...
26.04.2014 18:44
Roku 1902 sešli se v Kolíně zemští rádcové, (okresní důvěrníci)...
26.04.2014 18:42
O postavách, podílejících se na začátku křesťanství toho víme velice...
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Kontakt