Zaniklé světy

17.06.2017 14:39
  V Atlantidě bylo obyvatelstvo složeno z bytostí jiných planet. Atlanťané svůj kontinent zničili prostřednictvím svobodné vůle. Byli to lidé, kteří namísto boží vůle uplatňovali svou vůli. Atlantida neměla pouze jeden...
15.12.2016 21:35
  (V mírně upraveném překladu Františka Novotného) (Mluví Kritiás:)   (113) Nežli začneme svůj výklad, je třeba ještě něco málo objasnit, abyste se snad nedivili, slyšíce hellénská jména barbarských mužů; zvíte...
08.10.2016 21:31
  Atlantida se měla nacházet ve vnějším oceánu za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv). Řekové Atlantský oceán považovali za světový oceán obepínající tři kontinenty - Evropu, Afriku a Asii. Podle této...
14.08.2016 21:37
  (V upraveném překladu Františka Novotného)       Hermokratés: Vskutku, nám nebude chybět dobrá vůle, jak řekl tuhle Tímaios, Sókrate, a nemáme žádný důvod, proč bychom ti nevyhověli; proto také...
03.08.2014 18:34
Při společném japonsko-brazilském projektu průzkumu mořského dna objevili vědci asi 1500 kilometrů od Rio de Janeira důkazy o možné existenci dosud neznámého kontinentu. Samozřejmě všem hned vyvstává na mysli Atlantida,...
13.04.2014 13:29
Řešíme-li otázku reálnosti čí smyšlenosti vyprávění o Atlantidě, stojíme hned na počátku před zásadním problémem. Totiž jestli sám Platón mínil svoje vyprávění vážně, nebo jako pouhé podobenství, kterým chtěl podpořit svoji...
15.12.2013 14:43
  Fialový plamen je energie čistého světla, která rozpouští strach a zlost a slouží k odstranění negativních myšlenek. Tento plamen byl vytvořen ze sloučeniny levandule, šeříku a tmavě fialové barvy. Plamen mohl být...
26.10.2013 14:41
  Život v komunitě. Rodinný život v komunitě. Pokud někdo v komunitě stavil dům, ostatní jim pomáhali. Nikdo nedával bez braní a nikdo nebral bez dávání. Navzájem si sebe cenili, byli tvořiví, štědří, respektovali se....
06.10.2013 14:42
  Vládcové Atlantidy. V Atlantidě bylo 12 regionů, v každém z nich vládl moudrý vladař a skupina lidí, kteří měli za úkol vést svou zemi tak dobře, aby každý občan byl spokojený a nikdo by nepomyslel na to, aby udělal...
17.03.2013 14:42
  Ve Zlatém věku Atlantidy byl postaven Chrám Poseidona, který se nacházel v rodišti pohoří Atlasu. Toto pohoří tvořilo sedm vrcholů. Tyto vrcholy symbolizovaly Sedm pilířů vesmíru, které se sestávají ze Sedmi...
Záznamy: 1 - 10 ze 10

 

Atlantida je legendární kontinent, na kterém měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně v roce 9600 př.n.l. Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, vedou se dodnes debaty o její existenci a možné poloze. Jediným zdrojem informací jsou Platónovy spisy, v nichž popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení a polohu; měla ležet někde za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv).

Platónovy písemné dialogy Timaios a Kritias, napsané v roce 360 př. n. l., jsou jediným zdrojem informací o Atlantidě. V těchto dialozích odkazuje Platón na vyprávění řeckého státníka Solóna, který se prý vše o Atlantidě dozvěděl při své cestě do Egypta.

Podle Platóna existoval 9000 let před dobou, kdy žil Solón (tj. 9600 př. n. l.), za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv) kontinent o velikosti Asie (tj. dnešní Malé Asie) a Libye (tj. severní Afriky). Podle řecké mytologie této oblasti panuje Poseidón, bůh moří; název „Atlantida“ je odvozen od jména jeho nejstaršího syna Atlanta (pozor na záměnu s titánem Atlantem, podle něhož byl pojmenován Atlantský oceán). Poseidón měl se svou manželkou Kleitó celkem deset synů (patery dvojčata) a Atlantida se proto administrativně dělila do deseti provincií.

Legenda o Atlantidě se objevuje v mnoha knihách, filmech, televizních seriálech, hrách a písních. Jedno z posledních vyobrazení Atlantidy v médiích je televizní seriál Stargate Atlantis, který navazuje na televizní seriál Hvězdná brána. V něm je Atlantida bájné město mimozemské rasy, zvané Antikové, která byla na Zemi, ale v minulosti Antikové celé město přesunuli do galaxie Pegasus.

 

Kontakt