Asijské mýty

26.09.2015 21:01
  Zkoumaje historické prameny, mimoděk jsem obrátil pozornost na vztah Hordy a azovsko-donských Brodniků. Tatiščec i Karamzin neznaje árijskou mnohostrannou ekonomiku považovali "Brodniky" jednoduše za strážce říčních brodů. Nepřišlo jim do hlavy, že azovsko-donští kozáci byli lidé, kteří...
26.09.2015 17:26
  - "Tataři jsou Tataři - typičtí představitelé mongoloidní rasy, národ jiné krve a kultury... Navíc, v letopisech teleuských kmenů jsou nazváni přímými potomky Hunů. O Hunech je už dávno vytvořena pohádka, že jsou to představitelé mongoloidní rasy. Díky dědovi Jošovi, který mě ponořil až po...
26.09.2015 14:05
  Poznámka k překladu: v originále se nachází termín тюрки ("tjurki"), pro které čeština nezná podstatné jméno, jen přídavné - turkické národy, turkické jazyky. O Turky se nejedná. Proto se v textu nachází např. "Turkický chanát", který byste asi v českých učebnicích historie hledali marně....
05.04.2014 13:34
Gilgameš s Enkiduem pospíšili ke kovářům, aby se dali zhotovit potřebnou zbroj. A mistři kováři se spolu poradili a pak jim zbroj ukuli. Sekery, ohromné meče, a k nim pochvy z ryzího zlata. Celá zbroj, kterou Gilgameš a Enkidu na sobě nesli vážila dvě stě osmdesát osm kilogramů. Jakmile se roznesla...
05.04.2014 13:34
Poslové Aggy, krále města Kiše a syna velkého krále Enmebaragesiho dorazili do Uruku, ke Gigamešovi se ohlásili a žádost svého krále mu přednesli. Gilgameš pak radu starších svolal a požadavky Aggy zde přednesl: “Agga, pyšný král města Kiše nás k poddanství vyzývá. Máme mu studny kopat,...
05.04.2014 13:33
Gilgameš byl syn uruckého krále Lugulbandy a bohyně Ninsun a již při narození při něm bohové stály. Bůh nebes Šamaš mu dal krásu a bůh bouřky ho obdařil statečností. Gilgameš vyrostl v silného muže, že žádný jiný se mu postavit nemohl. Pak se Gilgameš ujal vlády v Uruku a hned rozkázal stavět...
15.09.2013 08:05
Touha nalézt ztracený ráj je stará jako lidstvo samo. Ze všech bájí světa se nejdéle traduje příběh o pozemském ráji nedotčeném časem ani smrtí. Snová země má nespočet zajímavých jmen. Nejkrásnější je Šangri-la.   Vydejte se na cestu, která nikdy nekončí. K místu, které možná neexistuje......
12.04.2008 13:32
Epos o Gilgamešovi Při archeologických vykopávkách u města Varku v Iráku byly nalezeny pozůstatky mohutné hradby, která kdysi obepínala v délce devět kilometrů staré sumerské město Uruk. Tuto mohutnou hradbu zbudoval podle pověsti král Gilgameš, který snad doopravdy žil před více než čtyřmi tisíci...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

 

Indická mytologie jsou ve své podstatě příběhy o hinduistických bozích, kteří stvořili a udržují svět. Nejdůležitějšími bohy jsou Višnu, Šiva, Brahmá, ale i přesto je indických bohů nepřeberné množství. Všechno je vyjádřeno v jedné Božské podstatě, nazývající se brahma, která je přítomna ve všech věcech ve vesmíru, živočichů, rostlin, ale i neživých částí přírody. Všechny dříve vyjmenované věci jsou projevem brahmy, neboli božství.

Čínská mytologie je soubor čínských bájí, pověstí a kulturní historie, předávaných ústní nebo písemnou tradicí. Zahrnuje mýty o založení čínské kultury a čínského státu, popisuje přírodní katastrofy a skutky bohů a hrdinů. Podobně jako u jiných mytologií, i zde lidé v minulosti věřili, že alespoň část těchto příběhů byl skutečný zápis jejich historie. Některá témata mají i více převyprávěných verzí.

 

Sibiřské národy tradičně vyznávají šamanismus, uctívají své předky a přírodní objekty - například slunce, zemi, vodu, les a jiné. Velmi významný byl kult ohně a některých zvířat, zejména medvěda hnědého, soba, jeřába, krkavce a vlka. Nositeli zla jsou podle těchto národů neviditelní démoni zvaní kukul', kteří způsobují choroby a epidemie nebo unášejí děti. 

 

Kontakt