12000 let?

20.12.2015 22:22
  R. Bauval - belgický stavební inženýr se zájmen o astronomii zjistil následující. Tři pyramidy v Gize jsou neuvěřitelně přesnou pozemskou mapou tří hvězd Orionova pásu, dokonale vyjadřují úhly mezi nimi a dokonce prostřednictvím svých vlastních velikostí naznačují individualní velikost hvězd. Tento grandiozní model hvězdné oblohy se prostírá dál na jih a sever a zahrnuje další stavby na pošině v Gize a opět s maximální přesností ! Ovšem největším překvapením je, že monumenty v Gize jsou...
12.12.2015 21:53
  Sfinga s velkým S, míněno velká Sfinga v Gíze. Její hlava nese nejspíše portrét faraona Rachefa; přesto jsou náznaky, že podle stop po deštích by mohla být mnohem starší. Mohla by být stará 12000 let? Orientace Sfingy Sfinga je obrácena přesně na východ Slunce v okamžiku rovnodennosti. V ten okamžik hledí přímo na vycházející Slunce a souhvězdí, ve kterém se Slunce v tentýž okamžik nachází. Uvažujeme-li, že sfinga jako lev, očekává východ Slunce právě v souhvězdí Lva, zkusme se podívat...
28.09.2013 11:13
  Azilien Azilien je evropská pozdněpaleolitická archeologická kultura, pojmenovaná dle francouzské lokality Mas d´Azil (Ariège). Tato kultura datovaná přibližně do let 12 000 až 9 500 BP, byla rozšířena na území severního Španělska, Francie a zasahovala až do Švýcarska. Industrie azilienu navazuje na magdalénské tradice, přizpůsobené podmínkám konce posledního glaciálu. Typickým tvarem kamenné štípané industrie je širší tzv. azilský hrot s otupeným vyklenutým bokem. V kostěné a parohové...

Události staré více jak 12.000 let ?

V 10. tisíciletí př. n. l. skončila doba ledová. V Evropě byly poslední zbytky ledu pouze na severu Skandinávie a v horských oblastech. Lidé se rozšířili téměř po celém světě (kromě polárních oblastí). V teplejších oblastech s přiměřenými srážkami se hojně vyskytovaly divoké obiloviny (ječmen, pšenice). Nejpříznivější podmínky panovaly v tzv. úrodném půlměsíci na Blízkém východě. Lovci a sběrači z kmene Nafurů[zdroj?] stavěli první domy s kamennými základy. Tehdy tam začala střední doba kamenná – mezolit.
  • Sfinga pravděpodobně vznikla před rokem 10 000 př.n.l.
  • Orientace pyramid odpovídá souhvězdí Orionu v době cca 10 450 př.n.l.
  • Golfský proud vznikl zhruba před 12 000 lety
  • Egyptské a asyrské "roční kruhy" se setkávají v hluboké historii v roce 10 583 př.n.l., kdy byly patrně tyto starověké "kalendáře" spuštěny
  • geologové připouštějí možnost ponoření rozsáhlých ostrovů v Atlantiku v době 10 000 - 11 000 př.n.l. - v roce 9600 př. n. l. byla údajně potopena Atlantida.
  • v době před 12 000 lety došlo k vyhynutí mamutů - významné archeologické naleziště ve Velké jeskyni v Šanidaru v Kurdistánu, kde je doloženo kontinuální osídlení trvající 100 000 let, bylo podle archeologů přerváno kolem roku 10 000 př.n.l. na velmi dlouhou dobu 
 

Kontakt