Historická období

25.06.2016 22:19
  Paleolit (z řeckého πάλαιος palaios – „starý“ a λίθος lithos – kámen) neboli starší doba kamenná je označení nejstaršího a nejdelšího (99 %) období lidských dějin. Paleolit začal v době, kdy se člověk zručný poprvé...
02.07.2016 23:14
  Mezolit (z řec. mesos, μεσος = střední a lithos, λιθος = kámen) nebo také střední doba kamenná označuje období mezi 10 000 př. n. l. až 8000 př. n. l. a končí začátkem neolitizace Evropy. Mezolit je pokračováním...
12.09.2015 09:54
  Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit...
20.08.2016 23:06
  Eneolit (z latinského aeneus - měděný), jinak také chalkolit (z řeckého chalkos - měděný, lithos - kámen) či česky doba měděná, je označení pro historické období v pravěku - závěrečnou fázi doby kamenné. Následuje po...
12.12.2015 18:23
  Doba bronzová je historické období, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu – slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb (bronz se roztavil a odléval do dvoudílných forem) – díky metalurgii....
05.09.2015 22:59
  V archeologii je dobou železnou označováno stádium ve vývoji lidstva, kdy člověk používal převážně železo pro výrobu nástrojů a zbraní. U mnoha společností je tato doba spojena rovněž se změnami v technikách...
22.08.2015 23:00
  Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo...
16.07.2016 23:03
  Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

Historická období

 • Paleolit - starší doba kamenná
  • nejstarší paleolit: před 2 500 000 - 600 000 let
  • starý paleolit: před 600 000 - 250 000 let
  • střední paleolit: před 250 000 - 40 000 let
  • mladý paleolit: před 40 000 - 10 000 let
 • Mezolit - střední doba kamenná:  před 10 000 - 8000 let
 • Neolit - mladší doba kamenná: před 8 000 - 5 000 let
 • Eneolit - doba měděná
 • Doba bronzová
 • Doba železná
 • Starověk: před 4500 - 1300 let
 • Středověk: před 1400 - 500 let
 • Novověk: před 500 let do současnosti

Kontakt