Zaniklé civilizace

08.09.2019 14:54
  Rituální pohřebiště s 277 kostrami dětí objevili archeologové v přímořském letovisku Huanchaco v Peru, napsal server deníku Bild. Některé z koster mají ještě kůži a vlasy, v uších mají...
08.03.2018 14:42
  Amazonie je synonymem pro tropický deštný prales. Zelené plíce planety, druhově nejbohatší ekosystém, nevyčerpatelná zásobárna neobjevených léků, školní příklad křehké vyváženosti. Zjištění o její dávné pravděpodobné...
20.08.2016 21:59
  Azilien Azilien je evropská pozdněpaleolitická archeologická kultura, pojmenovaná dle francouzské lokality Mas d´Azil (Ariège). Tato kultura datovaná přibližně do let 12 000 až 9 500 BP, byla rozšířena na území...
09.07.2016 22:48
  Bohunicien je kamenná štípaná industrie mladého paleolitu, jejíž nositelé se pohybovali na území jižní Moravy někdy před 40 000 až 35 000 lety. O identitu představitelů se vedou spory, jelikož dosud nebyly nalezeny...
02.07.2016 22:50
  Magdalenién je archeologická kultura zaujímající svrchní (pozdní) část mladého paleolitu (přibližně 17 až 11 tisíc let BP). Jedná se o poslední velkou civilizaci období paleolitu. Je pojmenován dle eponymní lokality...
18.06.2016 18:21
  Jako megalitická kultura se nepřesně označuje řada vzájemně nesouvisejících kultur z období pozdního neolitu, eneolitu a doby bronzové, jejichž jediným společným znakem jsou stavby z převážně velikých kamenných kvádrů...
26.05.2016 08:26
  Archeologové objevili v jižní Francii stopy první jednoduché konstrukce, kterou nemohl postavit Homo sapiens. Vznikla před 175 tisíci let v době, kdy v Evropě nežil. Její účel je neznámý a stavitelé použili materiál,...
14.05.2016 21:23
  Oldovan Staropaleolitické industrie bez pěstních klínů Clactonien Valounové industrie - někdy také Heidelbergien Staropaleolitické industrie s pěstními...
16.04.2016 08:29
  Rozmach genetiky sice zatím nezměnil medicínu, ale už zásadně změnil náš pohled na lidské dějiny. Ukazuje se, že naše minulost je až nečekaně pestrá. Naši předkové se několikrát zkřížili s jinými druhy lidí a z těchto...
09.02.2016 05:39
Před 24 tisíci až 14 500 lety panovaly v Evropě tak brutální přírodní podmínky, že lidské osídlení se udrželo jen v útočištích na jihu dnešního Španělska, Francie i Itálie a v částech Balkánu....
Záznamy: 1 - 10 ze 25
1 | 2 | 3 >>

Zaniklé civilizace

 

Na celém světě, na všech kontinentech nalézáme pozůstatky lidského osídlení. Při podrobném studiu často vylézají na povrch skutečnosti, při jejichž studiu nacházíme netušené souvislosti. Souhrn takových poznatků nám otvírá brány ke studiu starých, dávno zaniklých civilizací a národů.

Katastrofa bývá častým důvodem zániku civilizace uváděným v populární kultuře. Má zde vliv i náboženská tradice jako je například soudný den či fikce, kterou je pravděpodobně i Atlantida. Většinou se však jedná o postupnou kulturní transformaci, ale většina populace přežívá nadále. Tak jako například egyptská kultura přestala stavět pyramidy, tak i mayská civilizace je přestala stavět, ale změnila se postupně. Zůstává i kontinuita na Starověký Řím. Mínojská civilizace také nemusela být obětí zániku ostrova Théra. Postupné změny nebo odezvu na změny klimatu však lze vysledovat.

 

 • Paleolit - starší doba kamenná
  • nejstarší paleolit: před 2 500 000 - 600 000 let
  • starý paleolit: před 600 000 - 250 000 let
  • střední paleolit: před 250 000 - 40 000 let
  • mladý paleolit: před 40 000 - 10 000 let
 • Mezolit - střední doba kamenná:  před 10 000 - 8000 let
 • Neolit - mladší doba kamenná: před 8 000 - 5 000 let
 • Eneolit - doba měděná
 • doba bronzová
 • doba železná
 • Starověk: před 4500 - 1300 let
 • Středověk: před 1400 - 500 let
 • Novověk: před 500 let do současnosti

Kontakt