Mayové

03.02.2018 20:28
  V džungli středoamerické Guatemaly se podařilo najít rozsáhlou síť pozůstatků mayských měst. Vědci odkryli přes 60 tisíc ruin pocházejících z období říše Mayů. Umožnila to laserová technologie, která z výšky...
28.06.2014 09:20
Mayská předkolumbovská říše vznikla kolem 18. století před naším letopočtem, dosáhla svého vrcholu přibližně v 10. až počátku 16. století našeho letopočtu a existovala i za příchodu Španělů. V době svého rozkvětu byla jednou...
28.04.2014 23:30
Epocha 1 - VODA Kdysi dávno žili na Zemi lidé. Živili se kukuřicí a vyrostli tak, že z nich byli obři. Ale ani tito obři nebyli dost velcí, aby udrželi hlavu nad vodou, když přišla velká potopa. Ta pohltila Slunce a po 4008...
28.04.2014 23:26
    Toto město je jednou z nejimpozantnějších mayských památek. Zřejmě je to díky tomu, že ruiny jsou obklopeny hustým pralesem, ve kterém vévodí především vysoké a mohutné mahagony, cedry a sapodilly. Také je...
20.04.2014 08:42
Území mayské civilizace (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.) a zároveň území osídlené početnými mayskými národy se rozprostíralo na celém poloostrově Yucatán a protilehlém území až po Tichý oceán, tedy přesněji v celé...
19.04.2014 08:45
Období prvních lovců (do 7000/6500 př. n. l.) Nejstarší nálezy z Mezoameriky jsou pocházejí z doby okolo r. 21 800 př. n. l. (oblast Valsequillo v Mexiku) a 21 000 př. n. l. (Tlapacoya u Mexika) [1]. Okolo roku 7000 př. n....
15.03.2014 08:55
Mayské jazyky jsou jazyky Mayů, indiánu z Peténu a později i Yucatánu. Neexistuje univerzální mayština, pouze mnoho jazyků a dialektů. Mayskou jazykovou rodinu dělíme na tyto skupiny: cholsko-tzetzalská (např. čolština,...
22.02.2014 09:05
Pro určení vzájemného vztahu mayského a gregoriánského kalendářního systému, jsou obě porovnávané časoměrné stupnice vyjádřeny ve dnech. Denní řada mayských kalendářních dat, zapisovaných v modifikované dvacítkové soustavě,...
01.02.2014 08:40
Mayové jsou původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky. Termín maya označuje obyvatele regionu, kteří si uchovávají určité podobné kulturní a jazykové tradice. Označuje se tak mnoho rozličných populací...
16.03.2013 09:31
Lidé v poslední době získávají širší a lepší povědomí o tom, že v oblasti Střední Ameriky vzkvétala (a následně i upadala) jedna velice unikátní civilizace - Mayové. Základní fakta o těchto národech však přinášejí určitý...
Záznamy: 1 - 10 ze 10

Mayské náboženství

05.07.2014 08:22
29.06.2014 08:24
07.06.2014 08:26
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Mayové

 

Území mayské civilizace (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.) a zároveň území osídlené početnými mayskými národy se rozprostíralo na celém poloostrově Yucatán a protilehlém území až po Tichý oceán, tedy přesněji v celé dnešní Guatemale, celém dnešním Belize, severozápadním Hondurasu, v mexických státech Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas a na východě mexického státu Tabasco.

Toto území je součástí Mezoameriky. Z více důvodů sa dělí na tři/čtyři velmi odlišné oblasti (od severu na jih):

  • severní nížiny: severní poloostrov Yucatán
  • jižní nížiny (oblast tropického pralesa): Chiapas (v Mexiku), Petén (region v Guatemale), Belize a severozápadní Honduras
  • vysočiny: na tichomořském pobřeží; často se z nich vyčleňuje území lesnaté nížiny přímo na tichomořském pobřeží
     

Obraz Mayů a jejich dějin se v posledních letech značně změnil, co v neposlední řadě souvisí se skutečností, že jejich komplikované písmo se postupně daří rozluštit až od posledních desetiletí 20. století, čili až v posledních letech jsme schopni rozumět jejich textům. Na přelomu tisíciletí bylo rozluštěno asi 85 % mayských hieroglyfů.

Dějiny Mayů dělíme na období:

  • archaické (7000 př. n. l. – 2000 př. n. l.),
  • předklasické (2000 př. n. l. – 250 př. n. l.),
  • klasické (250 př. n. l. – 900 n. l.)
  • poklasické (900–1521).

O prvních Mayích můžeme podle posledního výzkumu mluvit už asi od roku 2500 př. n. l., čili přibližně s výskytem prvního zemědělství. Většina nálezů ale pochází až z období po roce 1500 př. n. l. Mayové po dobu celých svých dějin pěstovali zejména kukuřici.

Někdy ve středním předklasickém období převzali Mayové od Olméků systém hierarchické společnosti vedené králi a šlechtici. Nížinní Mayové vytvořili kmenové konfederace, zatímco Mayové ve vysočinách se podrobovali nadřízeným králům nebo náčelníkům. V nížinách se králové objevili až od pozdního předklasického období (první zmínka však až v roce 100), král se tehdy nazýval ahaus (velkokrál).

 

Kontakt