Inkové

22.06.2014 08:48
Incká říše byla nejmocnějším státem celé Jižní Ameriky.V době největší slávy (v 15. a 16. století) ovládala oblast od And až k pobřeží oceánu – tedy dnešní Kolumbii, Chile, Bolívie, Ekvádor, Argentinu a Peru. To vše bylo propojené systémem silnic, který byl téměř tak kvalitní jako ten...
01.03.2014 08:41
Záhadní Inkové, prapůvodní obyvatelé Peru, i když neznali kolo ani psaný jazyk (narozdíl od Mayů ), vytvořili říši, která se táhla po mohutných hřebenech And do délky 3680 kilometrů a na počátku 16. století ji obývalo 12 milionů lidí. Incká říše byla protkána důmyslnou a účelnou sítí silnic a cest,...
09.02.2014 08:47
Inkové byli jihoamerickým národem, který vytvořil obrovskou říši, jež se rozprostírala na území západní Jižní Ameriky. Jejich legendární městské království Cuzco bylo podle legend založeno kolem roku 1200 našeho letopočtu a v průběhu doby si podmanilo další národy And. V roce 1438 Inkové začali pod...
31.08.2013 08:31
Dodnes se návštěvník Peru může setkat s mnohými památkami na inckou minulost. Je zde mnoho zřícenin chrámů, paláců, pevností, velkých vojenských silnic, akvaduktů a jiných veřejných staveb. Inkové své stavby stavěli z kamene bez použití malty. Kamenné bloky byly opracovány a dopraveny na místo...
24.08.2013 08:29
Inkové měli pevně stanovená pravidla pro výběr panovníka. Panovník – na rozdíl od prostého lidu – měl prakticky neomezené množství manželek a milenek, avšak dědic a budoucí panovník vzešel z úplně jiného svazku. Inka si jako jediný bral za ženu svoji vlastní sestru. Jejich syn pak byl právoplatný...
18.08.2013 08:30
Incká armáda byla v oblasti Jižní Ameriky nejsilnější armádou své doby a to hlavně proto, že i klasičtí obyvatelé mohli být kdykoliv povoláni do boje. Muži se totiž museli nejméně jednou účastnit války, aby byli schopni bojovat, kdyby to bylo potřeba. Inkové se také v bojích moc nezajímali o...
18.08.2013 08:27
Založení říše Zpočátku byla říše omezena pouze na město Cuzco („Pupek světa“) a jeho bezprostřední okolí. Manco Capac, zakladatel tohoto městského státu a po něm dalších osm Inků vládli jen nad touto malou oblastí. Postupně obsazovali inčtí panovníci okolní údolí. Rozpínavost malého inckého...
Záznamy: 1 - 7 ze 7

Incké náboženství

Záznamy: 1 - 2 ze 2

Inkové

Incká říše (kečuánsky Tawantinsuyu („Čtyři země“), španělský přepis Tahuantinsuyo, španělsky Imperio Inca) byl státní útvar v Jižní Americe na území dnešních států Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny. Byla to největší říše své doby. Zanikl pod náporem španělských dobyvatelů, vedených conquistadorem Franciskem Pizarrem. Pojmenování „Incká říše“ není v zásadě správné. 

Inka byl oficiální titul pro panovníka a jeho příbuzné, kteří představovali elitu říše. Inckou kulturou se proto rozumí kultura dominantní složky tohoto mnohonárodnostního státního útvaru. Inkové přijali za svou kečujskou kulturní tradici a jazyk a pomocí vojenské a ekonomické expanze pak tuto tradici vnutili podrobeným etnikům. Některá etnika žila s Inky v míru, ovšem s některými byli Inkové v rozepři. To pomohlo později v dobývání říše Francisku Pizzarovi.

 

Kontakt