Démoni

 

Démon je v mytologii a náboženských představách bytost nebo nadpřirozená síla, lidem prospěšná či škodlivá nebo nižší bůh, héros. V křesťanské tradici pak zlý duch či padlý anděl například ďábel.

V rámci judaismu jsou démoni (שֵׁדִים, ŠEDIM) považování za „poloduchovní zlé bytosti“.

V křesťanské mytologii představuje démon padlého anděla, tj. anděla, který se vzepřel Bohu a propadl zlu. 

V buddhismu jsou démoni služebníky Máry, boha smrti, zmaru a zla, který ovládá koloběh utrpení - samsáru.

Hinduismus zná mnoho rozdílných druhů démonů. Někteří z démonů jsou vyložené zlí, jiní nikoli. Zatímco Asurové jsou především protivníci bohů, s nimiž zápasí o vládnu nad světem, Rákšásové škodí spíše lidem, které mohou i požírat. 

Démoni jsou v hermetismu entity obývající astrál a reprezentující určité vlastnosti a síly přírody či psychiky člověka. 

 

V historii lidstva se již uskutečnilo mnoho pokusů o vytvoření klasifikace démonů do kategorií; obzvláště v historii křesťanství. Systémy jsou založeny na vlastnostech démona, na hříchu, kterým pokouší člověka nebo na období, ve kterém je démon nejsilnější. Případně také podle jejich oponenta z angelologie, se kterým soupeří. 

 

Démoni

21.10.2018 00:23
  Dokud byl ďábel andělem svatým a světlým, přebýval v nebi. Stala se však nešťastná proměna....
20.10.2018 00:24
  Svatý Makarij Veliký říká, že andělé mají stavbu a vzhled podobně jako lidská duše a že...
19.10.2018 00:24
  Shodně s pravoslavným učením duchové mají místo svého přebývání odpovídající jejich...
06.10.2018 00:25
  Celá zloba a nenávist satana se obrátila na člověka, který je obrazem Boha. Celá jeho zloba...
21.11.2015 20:31
  1. Bible mluví o ďáblu a démonech bez výjimky jako o skutečných existujících bytostech, a ne...
15.08.2015 21:11
Všechna Biblická proroctví se naplňují a nasvědčují, že náš svět je v závěru svých dějin. Aktuální...
15.08.2015 18:47
Francesco Maria Guazzo připravil své rozdělení démonů podle předešlé práce Michaela Psella....
14.08.2015 18:49
Binsfeldova klasifikace démonů byla publikována roku 1589 Petrem Binsfeldem. Jeho rozdělení je...
13.08.2015 18:55
Dochovalo se několik rozdělení podle funkce, sepsaných v nemnoha grimoárech.   Le Dragon Rouge...
09.08.2015 18:50
Roku 1613 Sebastian Michaelis napsal knihu Admirable History, ve které představil rozdělení démonů...
Záznamy: 1 - 10 ze 20
1 | 2 >>

Kontakt