Duchové

21.11.2015 20:32
  Ježíš Kristus několikrát varoval před tím abychom se nenechali svést. Varoval, že bude mnoho falešných projevů a zázraků, a že kdyby bylo možné byli by svedeni i vyvolení. Tak mocné to bude. Zjevující duchové  budou stále častěji hlásat...
21.08.2015 23:15
Sudička je mýtická postava slovanské mytologie, jde o starou ženu, která přistupuje ke kolébce s malým, právě narozeným dítětem a věští mu osud. Obvykle chodí ve třech a mají podobu přadlen. Jedna má od neustálého předení nitě velký spodní ret,...
16.07.2015 17:50
Jako poltergeist (vyslovováno [ˈpoʊltərˌgaɪst], zvuk poslech) či poltrgajst se označuje přírodní jev spočívající v tom, že se v lidských obydlích zdánlivě samovolně pohybují předměty (například nábytek), dochází k jejich výbuchům (nádobí, žárovek)...
14.08.2014 23:15
Bludov – zjevení bílé paní se pohybuje po chodbách zámku Bludov. Předpokládá se, že se jím spisovatel Franz Grillparzer, který zde pobýval, nechal inspirovat při psaní dramatu die Ahnfrau. Buchlov – místní bílá paní se prý vždy zjeví v tzv....
11.08.2014 23:13
Bílá paní je v pověstech, případně i pohádkách nadpřirozená bytost oblečená v bílém a zjevující se na hradech či zámcích jakožto duch nějaké zemřelé ženy. V Čechách je bílá paní obvykle zobrazována jako tajuplná dáma, často s vysokým kloboukem...
09.08.2014 09:48
Nedávné články o vyvolávání duchů (Proč je nebezpečné vyvolávat duchy a Vyvolávání duchů - otázky a odpovědi) vzbudily velký ohlas a někteří z vás se ptali, zda existuje bezpečná cesta, jak se zkontaktovat s duchy našich zemřelých blízkých. Taková...
03.08.2014 09:47
Poměrně často se setkávám s dotazem, jak vyvolávat duchy. A pokaždé odpovídám stejně - že žádné rady na tohle téma neposkytuji, protože celý rituál vyvolávání duchů je příliš nebezpečný. Bohužel ti, kteří touží po dotyku tajemna, nemusí prosit o...
27.07.2014 23:47
Elementální bytosti vody známe pod názvem rusalky. Stejně jako každý elementál, rusalky nemají příliš vlastní individuality a inteligence a jsou přímo spjati s místem, které střeží, o které se starají a jemuž vdechují život. Rusalky se starají o...
26.07.2014 23:46
Salamandři - svou podobou se liší od lidí nejvíce. jméno orientálního původu s arabským zbarvením má blízko ohni a alchymii. Lze je pozorovat v ohni krbu jako černé hady, většinou ve svislé poloze, kteří se velmi rychle pohybují a otáčejí se kolem...
20.07.2014 23:42
"Elementálové" jsou formy života uvnitř elementů. Je těžké vysvětlit základní charakteristiky, které by je definovaly, protože jejich těla se nenachází přímo na naší fyzické úrovni, ale na úrovni pránické  (energetické). V jistých případech se...
Záznamy: 1 - 10 ze 15
1 | 2 >>

Duchové

 

V mnoha světových náboženstvích existuje víra v nehmotné bytosti, které se nazývají duchové. V tomto smyslu je používáno i slovo démon, odvozené od řeckého daimón, označující dobré i zlé nižší duchovní bytosti. Dále se jako duchové označují také nehmotná zjevení mrtvých.

Duchové bývají spojeni s přírodními jevy a mohou na sebe brát lidskou podobu, ale v tomto případě mají obvykle nějaké neobvyklé rysy, od člověka je odlišující. Dále se věří že můžou vstoupit do těla živé bytosti a tak způsobit nemoc či posedlost. Mohou být dobří nebo zlí a často jsou v tradičních náboženstvích uctíváni. Příkladem označení ducha jsou slovanští běsové, řečtí daimóni, japonští kami nebo arabští džinové.
 

Kontakt