Letecký snímek z roku 1938

Tunguska

25.09.2016 13:35
  Je až s podivem, že jev natolik působivý způsobil jen malý zájem vědeckého světa o prozkoumání jeho příčin. Lze to přičítat velké vzdálenosti a nesnadné dostupnosti místa události z Moskvy, chaosu v tehdejším carském...
24.09.2016 00:22
  Až do Tunguské události jsou letokruhy této jedle pravidelně rozložené ve všech směrech, vytváří téměř kruhový vzor. Po tunguské katastrofě pozorujeme urychlený růst a asymetrii s větším odstupem letokruhů v jejím...
04.09.2016 11:08
  V 7.17 ráno 30 července 1908 zničila obrovská exploze více než 40,000 stromů v oblasti Tunguzska v centrální Sibiři a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja...
27.08.2016 23:10
    Téměř po 100 letech hledání italští vědci pravděpodobně našli kráter, který vznikl v roce 1908 po dopadu meteoritu do Tunguzské oblasti. Sibiřské jezero Čeko mohl vyhloubit jeden z fragmentů explodovaného...
26.06.2016 13:15
Obyvatele centrální Sibiře u řeky Podkamenaja Tunguska ozářilo silné světlo, do něhož se ani nedalo podívat. Pak se ozvala série výbuchů a vysoký sloup prachu a dýmu z požáru se zvedl k nebi.   K mohutnému výbuchu...
31.10.2015 18:38
  Během času byla publikována řada alternativních nebo spekulativních hypotéz o původu tunguské události. Jednou z uvěřitelnějších hypotéz je výbuch velkého množství, asi 10 milionů tun, náhle uniklého zemního plynu....
05.09.2015 20:36
  Poměrně věrohodně vyznívala hypotéza o kometárním původu tělesa, protože vysvětluje skutečnost, že neexistují průkazné nálezy zbytků hmoty meteoritu. Novější výzkumy však vedly k domněnce, že tělesem byla planetka. V...
01.09.2012 00:34
  UNIVERSITY OF BOLOGNA Department of Physics and Commission for International Relations     INTERNATIONAL WORKSHOP TUNGUSKA96 July 14-17, 1996 Aula Prodi, Piazza San Giovanni in Monte, 2 Bologna...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

Leonid Alexeevich Kulik

 

Tunguská událost, tunguský meteorit, tunguská katastrofa či tunguská záhada (též psáno s přídavným jménem tunguzská) byl mimořádně silný výbuch, ke kterému došlo 30. června 1908 v prostoru centrální Sibiře, v dnešním Krasnojarském kraji. Událost je připisována výbuchu přiletěvšího kosmického tělesa ve výšce asi 5 až 10 km nad zemským povrchem. Exploze byla natolik silná, že v oblasti přibližně 2000 km² vyvrátila a přelámala kolem 60 milionů stromů. V oblasti exploze nebyl nikdy nalezen žádný odpovídající meteorit. Přesto se pro vybuchnuvší těleso někdy používá název tunguský meteorit (správně: planetka, dříve: asteroid).

  • V letech 1961 až 1979 prošlo tajgou deset sovětských expedic, které do největších podrobností zakreslily směřování vyvrácených stromů,
  • výrazné jizvy na těch, které zůstaly stát,
  • zkoumaly magnetické,
  • izotopové (na kosmický původ katastrofy ukazovaly zvýšené obsahy vzácných prvků v půdě a vrstvě rašeliny z roku 1908),
  • biologické (mutace borovic, chování hmyzu),
  • termoluminiscenční anomálie,
  • magnetitové a silikátové kuličky (v půdě),
  • možné krátery (vědci z Boloňské univerzity zkoumají od roku 1999 jezero Čeko).
  • V roce 1991 italští vědci Menotti Galli a Giuseppe Longo prokázali přítomnost mikroskopických částeček chemických prvků typických pro kamenný meteorit v pryskyřici ožehnutých stromů.
  • Jevgenij J. Dimitrijev nalezl sklovitá vlákna (zavlečená mravenci do mravenišť) z roztavené hmoty, typické pro explodující komety.

 

Kontakt