Channeling

01.07.2014 23:13
Příležitostně se však objevuje nečekaně a jakoby bez důvodu. Může to být překvapivé, ale většinou ne nevítané.   Zatím jsme o channelingu hovořili jako o pozitivním a konstruktivním jevu, který může obohatit život člověka. Příležitostně se však...
30.06.2014 21:13
Naučit se získávat informace pomocí channelingu se rozhodlo mnoho lidí a mnozí to také intuitivně zvládli ke své spokojenosti.   Pokud si ale nejste jisti sami sebou, doporučuji abyste začali z pozice, při které se soustředíte na rozvoj vaší...
29.06.2014 12:29
Vesmír je nekonečně složitým virtuálním hyperprostorem, složeným z mnoha paralelních světů. Každý odráží vnitřní vědomí obyvatel a  pracuje jako jejich kauzální výcvikový trenažér. Život se tedy podobá dokonalé počítačové hře, jejíž...
29.06.2014 12:12
Nelze se zamýšlet nad channelingem a nezmínit alespoň několik známých lidí, kteří channeling provozují.   Edgar Cayce byl fotograf a učitel nedělní školy v malém městě ve státě Kentucky. Svou schopnost takto předávat určitá poselství zjistil,...
28.06.2014 12:27
Channelingová skupina nechce změnit povrchní společnost proti  její vůli, zesvěčtělé církve, či zaslepené sekty, ale sama si vytváří  paralelní kulturu. Je pro ně důležitá kvalita členů, nikoliv kvantita. Není sektou, ačkoliv je ...
28.06.2014 12:11
Může být zkoumání lidské mysli prostřednictvím channelingově, tedy velmi intuitivně zaznamenávané řeči, nějak užitečné?   V Centru pro aplikovanou intuici byl vytvořen tým, který pracoval na projektu s názvem Babel group. Tým se skládal ze dvou...
22.06.2014 12:10
Kdo jsou ony „osobnosti“, jejichž poselství jsou channelingem předávána?    Zatím jsou spojeny se spoustou nezodpovězených otázek. Leží jejich původ uvnitř nebo mimo mysl, která channeling zprostředkovává? Jestli leží uvnitř – jedná se o...
21.06.2014 12:27
Duchové jsou různí, podobně jako lidé a jejich kategorizace je  problematická. Všichni se intenzivně, ale skrytě zapojují do života na Zemi a ve vesmíru i tím, že předávají své myšlenky lidem, kteří je pokládají za své. Kardec je rozdělil do...
21.06.2014 12:09
Jak lze tento způsob komunikace posoudit? Jak lze zhodnotit jeho pravdivost, význam nebo hodnotu?   Stejně jako u jiných bizarních aktivit, channeling je nesprávně chápán, protože to, jak to při něm vypadá, neodpovídá tomu, co se při něm...
14.06.2014 12:29
Podle magického zákona si každý  může zavolat síly které chce, aby mu splnily oč žádá. Telepatický přenos myšlenek skrývá jistá nebezpečí. Jedinou bezpečnou metodou je správně prováděná komunikace s božskými silami pod dohledem...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>

Channeling

Channeling je duchovní magie, která začíná komunikací s duchy vyšších světů nebo s vlastním  nadvědomím a pokračuje duchovní výukou, vedenou těmito posvátnými božskými silami. Je to přístup k životu, který zvniká z poznání základních zákonů Stvoření aplikovaných na konkrétní situaci zasvěcence. Později se mohou zasvěcenci splnit schválená  magická přání. Nejvyšším výsledkem channelingu jsou duchovní zážitky spojení s božskými částmi, které umožňují pravé Vidění a Tvoření. Využívá  obrovských možností změněných stavů vědomí, které otevírají pootevřenou bránu mikrokosmu nevědomí. Bez spojení se nedá efektivně pracovat v žádné oblasti, v duchovnosti to platí mnohonásobně. Není to tedy každá telepatická komunikace, kde množství médií přináší bezcenné, nebo málo významné zprávy.

Je to staronová metoda, která svým přístupem i výsledky často naráží na odpor materialistů i rigidních věřících. Channelingoví zasvěcenci nevidí totiž duchovnost v občasné návštěvě kostela, ani netuží po tzv. prázdnotě nirvány, ale v dokonalém jednání které vychází ze harmonizované hierarchické struktury osobnosti. Je to duchovní metoda třetího tisíciletí. Svými schopnostmi budou mít zasvěcenci, na rozdíl od současných duchovních osobností, respekt i u přesvědčených materialistů.

 

Kontakt