Katastrofy - epidemie

24.10.2019 00:04
  Normálně se viry množí tak, že se pomocí drobných hrotů na svém povrchu „napíchnou“ na hostitelskou buňku, infikují ji a přinutí ji k produkci nových virů. Organismus, který objevili japonští vědci při zkoumání výkalů prasat, však podle deníku The Daily Mail žádné hroty k napojení na cizí buňky...
06.04.2014 13:02
10. století 931 v Lombardii, zvláště v Pavii 940 v Itálii a Rakousích zvířecí nákaza 941 všeobecný mor a velká nákaza na dobytku 942, 943, 945 trvalá nákaza na dobytku 954 ve Skotsku zemřelo podle kronik 40 000 lidí 956 ve Francii a Rakousích 961 v Čechách vyhubena třetina...
13.09.2014 09:48
Ačkoli se v hodinách dějepisu uvádějí jako příčina pádu říše římské nájezdy barbarů, nejcitelněji moc impéria podlomila mnohem méně patrná bakterie moru. Ukazují to nové analýzy koster z 6. století. Bakterie Yersinia pestis je známa jako hlavní viník morových ran, které se vynořovaly z nitra Asie a pustošily...
14.11.2015 08:04
  První případy infekce novým typem chřipky A (H1N1, původní zvažované, a dodnes používanější, názvy byly chřipka mexická či prasečí) byly potvrzeny laboratorně v USA 17. 4. 2009 u dvou kalifornských. Následně došlo u hlášených případů k explozivnímu nárůstu zejména v případě hlášení z Mexika. Většina hlášených...
13.04.2014 09:47
3/4 milionu až 1 milion zemřelých  jedná se o dosud poslední pandemii chřipky   Tento typ chřipky obecně způsobuje závažnější onemocnění a vyšší výskyt komplikací chřipky. Za plného zdraví najednou nastupuje horečka, která se pohybuje mezi 39 a 40 stupni. Člověk je celkově schvácený, pociťuje...
07.11.2015 08:19
  kdy: 1961-1970 kde: Asie, Afrika počet obětí: půl milionu   začala v Indonésii a označuje se také jako pandemie El Tor (podle biotypu, který ji vyvolal) v roce 1963 zasáhla Bangladéš, 1964 Indii a 1966 SSSR z USA se v roce 1973 dostává do Itálie a vyskytla se také v tehdejší ČSR koncem 70. let se...
15.06.2014 09:46
0,8 milionu až 1,5 milionu zemřelých  V letech 1957 – 1958 ohrožovala lidstvo chřipka kmene H2N2, která se poprvé objevila v Hongkongu a střední Číně, od čehož se odvíjí její název Asijská chřipka. Díky letecké dopravě se pak rozšířila do celého světa, dle odhadů jí podlehly dva miliony lidí. Nejvyšší zastoupení...
08.06.2014 09:42
500 milionů nemocných, 20 až 100 milionů zemřelých   Španělská chřipka je označení celosvětové chřipkové pandemie, která probíhala v letech 1918-1920. Smrtnost pandemie je odhadována na více než 2,5 %, počet obětí se udává mezi 20 a 150 miliony, odpovídající 10 až 20 % z celkově nakažených lidí. Dnešní výzkum...
26.08.2014 09:25
  kdy: 1899-1923      kde: Asie      počet obětí: 2 miliony      v Evropě neměla z důvodu zvýšení kvality veřejného zdravotnictví velký vliv, těžce postiženo však bylo Rusko v roce 1908 usmrtila v Indii na 400 000...
11.08.2013 09:37
asi 1 milion mrtvých
Záznamy: 1 - 10 ze 22
1 | 2 | 3 >>

Epidemie

 

Epidemie (resp. epidemický výskyt choroby) představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech. Epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa se nazývá pandemie.

Rozlišujeme epidemie explozívní s náhlým prudkým nárůstem případů, krátkým trváním a rychlým odezněním, které jsou typické pro nemoci s krátkou inkubační dobou (salmonelóza) a epidemie kontaktní s pomalým vzestupem případů, dlouhým průběhem nemoci a dlouhodobým přetrváváním epidemie, které jsou typické pro nemoci s dlouhou inkubační dobou (hepatitida, AIDS). Zmíněné typy jsou ovšem pouze teoretické ideální modely, existují i epidemie, které se nacházejí někde mezi a nedají se jednoznačně zařadit ani do jedné skupiny.

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů . Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období. V nedávné době média zpopularizovala hrozbu pandemie chřipky ptáků, která by mohla hrozit z Asie, naštěstí byly postiženy jen desítky lidí za specifických podmínek (těsný kontakt s nakaženou domácí drůbeží), přenos mezilidský prakticky nebyl. Opakují se však pandemie chřipky A, zejména po závažnější antigenní změně chřipkového viru (Španělská chřipka, Hong-Kong aj). Rovněž šíření viru SARS zvládnuté za značné náklady bylo vážnou hrozbou.

 

Kontakt