popis grafu v článku Historická rekonstrukce teplot

Malá doba ledová

05.12.2016 02:02
  Globální oteplování rozhodně není historicky první výraznou změnou klimatu. Současné teplé období totiž začalo až na konci 19. století, přičemž mu předcházela tzv. malá doba ledová, jež odstartovala již ve 14....
04.12.2016 02:01
  Takzvanou malou dobu ledovou spustil masivní výbuch sopky. Která to byla, se nyní zřejmě podařilo zjistit mezinárodnímu týmu vědců. Malá doba ledová bylo neobvykle chladné období, které začalo ve středověku a...
03.12.2016 09:30
  Ačkoli se v posledních letech potýkáme se stále většími projevy globálního oteplování. Zdá se, že máme před sebou malou dobu ledovou, která přinese výrazné ochlazení s výkyvy, podobné tomu, jaké v letech...
03.12.2016 01:51
  Středověké klimatické optimum, resp. Středověká teplá perioda (MWP, Medieval Warm Period) je označení pro středověké období (zhruba 950–1250 n.l.), které se vyznačovalo výrazným oteplením podnebí, především v oblasti...
12.11.2016 09:27
  Vědci se shodují, že kromě sociálnímu tlaku dopomohlo k honu na čarodějnice i počasí. Nechvalně známé historické čarodějnické procesy si můžeme spojit s chladnými epizodami klimatu. Světoznámé Salemské čarodějnické...
12.11.2016 01:48
  This image is a comparison of 10 different published reconstructions of mean temperature changes during the last 2000 years. More recent reconstructions are plotted towards the front and in redder colors, older...
08.10.2016 08:23
  Středověký člověk vzhlížel k nebi mnohem více, nežli si to dnes uvědomujeme. Byl to sice Bůh, který řídil myšlení a tím i skutky člověka, ale bylo to počasí a klima, jež ovlivňovalo každodenní život obyvatel vesnic a...
17.05.2014 08:24
  Dějepisci, kteří studují lidskou historii, čas od času narazí na podivné klimatické změny. Proč se ke konci Římské říše ochladilo natolik, že barbaři mohli překročit zamrzlý Rýn? Nebo proč v 16. a 17. století...
14.12.2013 08:22
  Úvodem: Dostala se mi do ruky „Velká kniha o klimatu Zemí koruny české“. Neprozřetelně jsem přislíbila prostudovat a učinit stručný výtah. Už při prvním zběžném nahlédnutí padl na mě z mé nemístné zpupnosti děs a...
14.12.2013 01:56
  V českých zemích bylo v historické době podstatně tepleji, a naopak i větší chladno, než je v dnešní době. Podle Jiřího Svobody, klimatologa, který se zabývá dějinami počasí, máme zprávy o pěstování melounů v Polabí,...
Záznamy: 1 - 10 ze 10

 

Maunderovo minimum

 

Maunderovo minimum je název období sluneční aktivity v letech 1638 - 1715. V této době se na Slunci neobjevovaly téměř žádné sluneční skvrny. To mělo vliv na podnebí na Zemi, které bylo výrazně chladnější. Období Maunderova minima je jednou ze tří nejchladnějších období malé doby ledové (14. - 19. století). Druhým nejchladnějším obdobím je Spörerovo minimum (1400 - 1510) a třetím Daltonovo minimum (1790 - 1830).

Během výzkumu Slunce došlo k objevu slunečních skvrn a k objevu periodického střídání maxim a minim jejich výskytu na Slunci. Období minimální tvorby slunečních skvrn je vždy po 11, 22 a 80 letech.

Při zkoumání záznamů o pozorováních Slunce, případně výskytu polárních září, které souvisí s vysokou aktivitou Slunce, se zjistilo, že z období let 1638 - 1715 není mnoho záznamů o těchto jevech. V té době skutečně bylo na Slunce velmi málo slunečních skvrn, tedy normální cyklus střídání minim a maxim byl přerušen. Tuto domněnku později potvrdilo zkoumání množství radioaktivního uhlíku v organismech z této doby.

 

Malá doba ledová

 

Malá doba ledová je označení pro klimatickou anomálii, která znamenala nejchladnější období za posledních 2000 let. Toto období trvalo přibližně mezi 14. a 19. stoletím. Malá doba ledová vrcholila v 17. století. Toto trochu nepřesné označení ve skutečnosti nemá nic společného s dobou ledovou.

Pokles průměrné roční teploty lze vysledovat od roku 1310, kdy po středověkém teplém období započalo razantní ochlazování spojené s nepředvídatelným počasím. Námořníci na severních okrajích středověkého světa začali pociťovat ochlazování ještě o století dříve. Za opravdový počátek malé doby ledové se patrně dá považovat série studených a vlhkých roků 1315–1322. Tyto roky se vyznačovaly velmi deštivým počasím od jara do podzimu, které poškozovalo úrodu nebo dokonce znemožňovalo zemědělským plodinám vůbec vzejít. Často nebylo možno ani nasušit dostatek sena pro krmení zvířat v zimě, tato zvířata navíc postihly epidemie nemocí, jež jejich stáda dále zdecimovaly. Po silném růstu počtu obyvatel v Evropě od raného středověku až do počátku 14. století taková série neúrod způsobila velký hlad a značný úbytek obyvatelstva.

V století 15. a 17. se citelně ochladilo na celá desetiletí. Celé Grónsko se pokrylo ledem, zvětšily se alpské ledovce. Na celé severní polokouli panovaly kruté zimy. Léta byla velmi krátká a studená. V té době zamrzaly v zimě všechny řeky západní Evropy. Např. Vltava byla pravidelně pokryta ledem tlustým několik desítek centimetrů. Zamrzalo Baltské moře i Calaiská úžina mezi Francií a Anglií.

Oteplování začalo v 19. století.
 

 

Kontakt