Pozdrav Slunci

Pozdrav slunci je jedna z nejznámějších sestav jógy, lze ji cvičit ve vzpřímeném postoji, nebo v kleku. Ačkoli se jedná o základní sestavu, není nikterak jednoduchá a začátečníkům může působit potíže. Přinášíme podrobný a srozumitelný návod, jak pozdrav slunci správně zacvičit.

Pranam ásana

Postavte se vzpřímeně, hlavu mírně skloňte dopředu. Sepněte ruce před hrudí a vydechněte.

Úrdhvahasta ásana

S nádechem napněte paže do vzpažení, dívejte se nahoru, jako by na oblohu. Vaše tělo může být v této pozici mírně prohnuté.

Uttan ásana

S výdechem se předkloňte, ruce spusťte volně k nohám, kam až dosáhnou. Cílem není co nejvyšší rozsah pohybu ani dosáhnutí krajní pozice hmitem, důležité je správné provedení, nikoli to, kam až s rukama dosáhnete.

Godhapitham ásana

Teď přichází na řadu obtížnější pozice. S nádechem zanožte pravou nohu, koleno mírně pokrčte. Chodidla se opírají o prsty.
Levé koleno je v opačné pozici, před tělem, a je hodně pokrčené, důležité však je, aby chodidlo bylo celou svojí plochou na podložce.
Trup držte vzpřímeně, paže mějte v prodloužení páteře, stejně jako hlavu.

Adho mukhašvan ásana

Dejte i levé koleno dozadu a opřete se oběma rukama o zem. Kostrč se snažte zvednout do stropu, bradu tlačte na hrudník. Vaše tělo vytvoří tvar střechy.

Aštanga namaskára ásana

Další pozice je o něco obtížnější. S nádechem položte kolena, hrudník a bradu na zem, ale kostrč nepokládejte. Cítíte, jak se prohýbáte v bedrech a v krku. Důležité je uvolnit napětí a vydechnout, abyste všechny svalové skupiny náležitě protáhli.

Úrdhva mukhašvan ásana

Při poslední pozici položte i pánev na zem, ale vzepřete hrudník na loktech a kolenou. Váš trup se prohýbá dozadu, hlava je vztyčená, pánev i nohy leží volně na podložce. Cítíte protažení horní části těla.

Jóga

08.03.2015 13:14
Jóga znamená spojení individuálního bytí (átman) s universálním bytím (paramátman). Podle Pataňdžaliho Samádhipáda je jóga zastavení proměn mysli (jóga čittah vrittih nirodhah) a vysvětluje v Sadhanapáda osm odvětví jógy...
14.02.2015 13:07
Jak sami víme z vlastní zkušenosti, lidé se liší svými city, myšlenkami, cíli a zálibami. Proto také existují čtyři jógové cesty, které vyhovují odlišným sklonům a vlohám různých lidí. Dříve než se budeme věnovat jednotlivým...
26.04.2014 13:08
  Slovo karma znamená činnost, skutek. Každá naše činnost – dýchání, mluvení, pohyb, ale i každá myšlenka a každé slovo – je karma. Karmou je však označován i vesmírný zákon příčiny a následku. Všechno, co děláme, o čem...
20.04.2014 13:09
  Bhakti znamená lásku a oddanost k Bohu a jeho dílu, respekt a úctu ke všem živým tvorům i celé přírodě. Cestou bhaktijógy může jít každý bez rozdílu, ať mladý či starý, ať chudý nebo bohatý; nezáleží na národnosti ani...
12.04.2014 13:09
  Rádža znamená král. Král jedná samostatně, sebejistě a sebevědomě. I rádžajogín je samostatný, nezávislý a neohrožený. Rádžajóga je cestou sebekázně a cvičení. Říká se jí také aštangajóga (osmistupňová cesta), protože...
06.04.2014 13:11
  Džňána znamená poznání. Džňánajóga je cestou, na které zažíváme skutečnost skrze poznání, cvičení a zkušenost. Džňánajóga má čtyři principy: 1. vivéka – pravé rozlišování, 2. vairágja – odříkání, 3. šatsampatti – šest...
27.04.2013 12:51
Pránájáma je vědomé a volné usměrňování dechu (prána = dech, kosmická energie, ájáma = kontrolovat, regulovat). Každým dechem přijímáme nejen kyslík, ale i pránu. Prána je mnohem více než jen dech. Prána je kosmická energie,...
14.04.2013 12:49
Ásana je sanskrtský výraz pro tělesnou pozici. Obecně ásana znamená zaujmout na delší čas určitou tělesnou polohu a cítit se v ní příjemně a uvolněně. Pataňdžali, který ve 2. století př. Kr. sepsal zásady a poznatky jógy do...
03.03.2013 12:50
V józe existuje pět základních druhů sedů: Sukha ásana – pohodlný sed, Siddha ásana – dokonalý sed Vadžra ásana – sed na patách, Ardha padma ásana – poloviční lotos, Padma ásana – lotos.   U...
02.03.2013 12:53
Prána je síla, energie, vitalita. Je základem veškerého života, je to energie životní síly, která naplňuje celý vesmír. Prána proudí vším, co existuje. Prána je také spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí, a proto...
Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>

Jóga

 

Jóga (v dévanágarí योग, v původním konkrétním významu znamená jho, nejbližší český překlad spojení) znamená obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (paramátman / Brahman (=Brahma)). Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout.

Nejstarší zmínky o józe pocházejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.) jako o asketických praktikách světců. V upanišadách se mluví o způsobech meditace a uctívání, které pochází z let kolem 900 př. n. l. Nejznámější zmínky o józe pocházejí z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l.). České čtenáře podrobně seznámil s filozofií a praxí různých druhů jógy Ing. Jiří Vacek v pátnactidílné řadě Nejvyšší jóga a mystika.

 

Kontakt