Tibetská medicína

07.06.2014 14:45
V této souvislosti bychom se ještě rádi zmínili o tom, jak se Boris Tichanovský setkal s mým učitelem Romanem Zolotnickým. V době, kdy B.Tichanovský začal experimentovat s EPAMy, na lékařské fakultě, mu nabídli možnost...
27.04.2013 14:43
  Už Aristoteles prohlašoval, že rostliny mají duši. Zakladatelem současné botaniky byl Carl Linne (1707–1778), švédský přírodovědec, zakladatel botanické a zoologické systematiky, který prohlásil, že se rostliny...
14.04.2013 14:42
Každý už někdy slyšel, že základem veškerého života je pohyb. Pohyb si ale nutně vyžaduje energii. Každá buňka v lidském těle je sama o sobě továrnou, neboť si umí vyrobit energii z živin pro svoji existenci. Když bude...
03.03.2013 14:49
Se západní medicínou máme zkušenosti od narození, o východní máme většinou jen mlhavé představy a nedostatečné informace. V České republice je poměrně značně rozšířena čínská medicína a Ájurvéda. Tibetská medicína ve...
26.05.2012 14:39
Čtyři základní léčebné metody v TTM jsou: strava, zdravý životní styl, léky a vnější terapie.   Strava  Podle tibetské medicíny by každý člověk měl znát svou tělesnou konstituci, aby si podle ní vybral správnou...
29.04.2012 14:39
TTM používá tři základní diagnostické metody: Pozorování (tib. lTa ba – pozorovat, observovat) – posouzení formy a skladby těla pacienta, jeho kůže a smyslových orgánů, zvláštní důraz je kladen na charakter a vzhled...
21.04.2012 14:38
Zdraví je chápáno jako mnoha-úrovňový stav rovnováhy mysli, energie a těla. V rámci těchto tří aspektů hraje energie významnou roli, neboť slouží jako spojení mezi tělem a myslí. Podle tibetské medicíny se energie objevuje...
14.04.2012 14:38
Prevence nemocí Prevence nemocí, vhodná strava a zdravý životní styl jsou základem TTM. Většina chronických onemocnění naší doby je důsledkem duševních poruch, nevhodné stravy a špatného životního stylu. Příkladem jsou...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

Tibetská medicína

 

Tradiční tibetská medicína je prastarým celostním systémem léčení, který vnímá lidské tělo jako celek a pracuje na všech úrovních – fyzické, energetické a mentální. TTM patří vedle TČM a ayurvédy mezi tři hlavní východní tradice uzdravení. Zahrnuje hluboké znalosti z anatomie, fyziologie a patologie, stejně jako účinné diagnostické a léčebné metody. Vyvinula vlastní systém přírodních ošetření jako léčení bylinami, masáže kunye, balneoterapie a akupunktury. Důležitou součástí léčby je také nastavení správné diety a změna životního stylu. Navíc je její součásti kompletní systém filozofie, kosmologie a jemné anatomie spojené s duchovní praxí.

Zdraví je chápáno jako mnoha-úrovňový stav rovnováhy mysli, energie a těla. V rámci těchto tří aspektů hraje energie významnou roli, neboť slouží jako spojení mezi tělem a myslí. Podle tibetské medicíny se energie objevuje vzájemným působením pěti elementů tedy prostoru, vzduchu, ohně, vody a země. Hlavní charakteristikou prostoru je prázdnota neboli potenciál, ze kterého se objevují všechny jevy. Element vzduchu vytváří pohyb, který přispívá k růstu a rozvoji elementu ohně. Jeho teplo a síla vedou ke vzniku elementu vody. Hlavní funkcí vody je tekutost a integrita, zatímco pro zemi je to pevnost a stabilita.

 

Kontakt