Mudry

20.12.2018 13:30
  Tento pojem se často objevuje v souvislosti s používáním různých orientálních meditačních technik a má svůj původ již ve staré Indii v učení zvaném Tantra. Některé takzvané MUDRY pocházejí z doby ještě starší a mají svůj původ v pradávných východních učeních, kde zastávají roli v rituálech....
16.09.2017 14:01
  Původ muder je nejasný. Mudry existují nejen v Asii – jak si mnozí myslí –, nýbrţ na celém světě. Určitě uţ i naši prapředci znali při rituálech určitá gesta, jimiţ chtěli zdůraznit a zpečetit to, co si mysleli a říkali. Při pokřesťanštění severských národů byla mnohá gesta nejprve zakázána,...
05.05.2016 08:05
  Lidské tělo může být přirovnáno ke zmenšenině vesmíru. Reprezentuje vesmír a je také složeno ze směsi pěti prvků. Léčení mudrami je založeno na předpokladu, že nemoci jsou způsobeny špatnou rovnováhou mezi těmito prvky a tajemstvím dobrého zdraví je jejich rovnováha.  Lidské tělo je...
05.05.2016 08:03
  Mudry jako šunja mudra nebo apan mudra účinkují okamžitě, zatímco jiné mudry se musejí cvičit déle. Například mudry gján, apan prithiví a prán účinkují lépe, když se déle cvičí. Prán mudru může cvičit kdokoli. Pokud je člověk zdravý a chce si zdraví udržet, měl by každý den cvičit prán a...
05.05.2016 08:03
  Muder je mnoho, jenom různé tantrické rituály samy o sobě jich používají skoro 110. Jóga mudry využívá též, třeba během dechových cvičení pránájáma, při cvičení ásan a své nenahraditelné místo mají samozřejmě i při meditacích. Význam muder pro jógu zmiňují i dva její klíčové texty,...
04.05.2016 08:05
  Mudry by se měly cvičit oběma rukama asi 45 minut každý den. Blahodárný účinek lze pozorovat až po této době. Začátečník může začít třeba jen s deseti minutami a postupně počet zvyšovat.  Pokud se člověku zdá příliš cvičit jednu mudru 45 minut, může cvičit něco ráno a něco...
01.05.2016 08:04
  Mistr Ačarja Kéšev Dév praví: "Ruce jsou důležitou částí těla. Každý prst má zvláštní funkci  moc v organismu. Kdo dovede této moci použít, uchová si tělesné zdraví a duchovní mír." Učí jógu i meditaci. Léčí přírodními prostředky a pomocí muder, které předepisuje svým pacientům proti...
10.04.2016 14:05
  Na době trvání se neshodnou ani velcí mistři. Indický badatel o mudrách, Kešav Dev, doporučuje drţet jednu mudru 45 minut denně; pak je moţné odstranit i chronické potíţe. Těchto 45 minut lze, pokud to jinak nejde, rozdělit do tří časových úseků po 15 minutách. Kineziolog Kim da Silva, který...
08.08.2015 14:03
  Docela jednoduše: učiňte rukou takovou pozici a umístěte prsty tak, jak je to znázorněno na příslušném obrázku. Tlak prstů je přitom docela lehký a jemný, a ruce jsou uvolněné. Moţná ale zjistíte, ţe to u některých muder nejde tak snadno: prsty vzdorují, jsou příliš málo pohyblivé, ruce se...
28.12.2014 14:04
  Mudry můţete vlastně cvičit kdykoli a kdekoli. Moderní autoři jsou toho názoru, ţe mudry můţete cvičit například v dopravní zácpě, před televizí nebo kdyţ na někoho nebo na něco čekáte. S tímto názorem se ovšem zcela neztotoţňuji. Má to následující důvody: mudry se mají cvičit s meditativní,...
Záznamy: 1 - 10 ze 13
1 | 2 >>

 

Mudry

 

Slovo mudra pochází ze sánskrtu a označuje tisíce let starou indickou techniku, s níž lze ovlivňovat energetické proudění v těle. Stará učení tvrdí, že s pomocí muder je možné léčit energetické nerovnováhy a jejich prostřednictvím i nejrůznější tělesná a duševní trápení.

Slovo mudra není nijak hluboké nebo nepochopitelné. V překladu znamená jednoduše gesto nebo pozice. Mudrami pak označují staré indické védy speciální gesta formovaná dlaněmi a prsty na rukou. Výjimečně může být k provedení mudry potřeba i určitá pozice celého těla (zpravidla některá jógová ásana), ale takové mudry jsou poměrně vzácné.

Podle tradičního učení véd má každý z pěti prstů na ruce přímou vazbu na jeden z pěti hlavních materiálních elementů. Palec symbolizuje slunce a tedy oheň, ukazováček symbolizuje vzduch, prostředníček je spojován s nebesy, oblohou a éterem, prsteníček reprezentuje zemi a malíček patří vodě. Protože každý z pěti prstů je napojen na jeden element, lze gesty, do kterých se prsty formují a různě vzájemně spojí, propojit energetické dráhy těchto pěti elementů v těle.

Takovým propojením energetických drah elementů je možné napravit energetické nerovnováhy, které se v proudění energie objevují. To samozřejmě není samoúčelné. Tyto nerovnováhy jsou totiž podle véd jednou ze souboru příčin nejrůznějších fyzických i duševních neduhů. Není proto překvapivé, když védy uzavírají, že vyrovnáním proudění energie a vyvážením pěti základních energetických elementů lze významně urychlit a zjednodušit i léčení nejrůznějších tělesných a duševních obtíží.

 

Mudry taneční

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt