Jóga v denním životě

07.03.2015 12:48
Sociálním zdravím chápeme schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé. Znamená to pěstovat kontakt a komunikaci s ostatními lidmi, převzít zodpovědnost ve společnosti a pracovat pro ni. Je to i schopnost odpočívat...
07.03.2015 12:48
Hlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní: AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA Neubližování je nejvyšší zákon.   To znamená neubližovat chováním, slovy, myšlenkami a city. K duchovnímu zdraví vede...
07.03.2015 12:47
Mysl a smysly bychom měli mít pod kontrolou; zatím nás však ovládají, místo abychom my ovládali je. K tomu, abychom mohli mysl kontrolovat, potřebujeme nejdříve vnitřní analýzu a očištění. Negativní myšlenky a strach...
07.03.2015 12:46
Tělesné zdraví je jedním z nejdůležitějších základů našeho života. Paracelsus řekl zcela výstižně: „Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není.“ Pro zachování nebo obnovení zdraví existují tělesná cvičení (ásany),...
22.02.2015 12:56
Aby se mohl plně projevit účinek jógových cviků, je nutné se naučit správně se uvolňovat před cvičením i mezi jednotlivými cviky. Proto nyní popíšeme některé polohy a techniky sloužící k relaxaci. Některé techniky uvolňují...
17.05.2014 12:45
Slovo „jóga" pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí...
05.04.2014 13:01
  "Čím větší moudrosti jsi nabyl, tím pokornější je tvá mysl. Čím více porozumění jsi rozvinul, tím ochotněji pomáháš. Čím více dobroty sídlí ve tvém srdci, tím máš více lásky pro druhé." Nyní je před vámi poslední a...
05.04.2014 13:00
  "Vzýváš-li Boha dnem i nocí z hloubi své duše, bezpochyby k tobě přijde a vezme tvůj život do svých milujících rukou." Systematickým cvičením jste se dostali až k pátému dílu tohoto jógového systému. Jóga už pro vás...
05.04.2014 13:00
  "Dosáhni skutečné rovnováhy mezi hmotným a duchovním životem, a získáš tak dvě silná křídla, s nimiž se tvá duše dokáže povznést k Bohu." Systematickým cvičením ásan, pránájámy a koncentrace jste se zdokonalili v józe...
05.04.2014 13:00
  "Největším štěstím a nejušlechtilejším Božím darem je lidský život. Blázen, kdo to neví a bez povšimnutí prohýří drahocenný klenot života. Chová se jako ten, kdo odhazuje diamant v domnění, že je to bezcenné sklíčko....
Záznamy: 1 - 10 ze 19
1 | 2 >>

Jóga v denním životě

 

Systém Jóga v denním životě je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Zahrnuje rovněž další speciální techniky, např. bandhy a mudry. Jóga v denním životě je vhodná pro člověka každého věku a úrovně fyzických možností. Vychází z klasické cesty jógy. Jejím cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout harmonie. Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši.

 

Autor o systému Jóga v denním životě

Během svého dlouholetého působení v západních zemích jsem se důkladně obeznámil se životním stylem i fyzickými a psychickými problémy lidí moderní civilizace. Na základě těchto poznatků a zkušeností jsem sestavil a rozvinul systém Jóga v denním životě jako metodu, která ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout v každém životním období. Bere v úvahu i podmínky současné civilizace a prastaré učení přizpůsobuje potřebám člověka dnešní doby, aniž by mu však ubírala na jeho původnosti.

Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má svůj dopad i na pohybový aparát.

Proto v současné době mají čím dál tím větší význam metody a techniky, které slouží k získání a zlepšení zdraví a k obnově tělesné, duševní i duchovní harmonie. A právě systém Jóga v denním životě ukazuje, jak si člověk může sám pomoci.

 

Kontakt