Mystická místa - Evropa

Amsterdam je hlavné mesto Holandska. Mesto bolo založené koncom 12. storočia ako malá rybárska dedinka na brehoch rieky Amstel. V súčasnosti je Amsterdam najväčším holandským mestom a je jeho finančným i kultúrnym centrom....
Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), byl důležitý městský stát v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město...
   K rozjímavé modlitbě je v kapli baziliky Svatého Kříže v Římě vystavena větší část z Kristova kříže, hřeb, trn a zachovaná část tabulky s čitelným nápisem NAZARENUS. Také je zde břevno z kříže "polepšeného...
Bosenská Údolí pyramid představuje největší komplex pyramidových staveb na světě. Skládá se z bosenské pyramidy Slunce (s výškou nad 220 m je větší než Cheopsova pyramida), bosenské pyramidy Měsíce (190 m), pyramidy Draka...
Je celá z kamene, má nádhernou a pevnou klenbu, která jistě přečká až do dnů Posledního soudu. Proporce vyjadřují nebeský řád, architektura se číselnou harmonií podobá hudbě." Tak nadšeně psal o této stavbě francouzský...
Francouzský hrad Chinon je starý a skrývá zlá tajemství. Stopu zde zanechali i uvěznění templáři. Na stěnách kobek po nich zůstaly tajemné rytiny, jejichž význam ještě 700 let po upálení posledního templářského velmistra...
Věštírna v Delfách byla součástí posvátného okrsku Apollónova nad městem Delfy ve Fókidě, asi 150 km severozápadně od Athén. Byla to nejslavnější věštírna a posvátné místo starého Řecka, nad vchodem prý byl nápis Gnóthi...
Dodóna (novořecky: Δωδώνη, Dodóny) je obec a centrum správního obvodu na severozápadě Řecka. Ve starověku se zde nacházela slavná svatyně boha Dia s věštírnou. Dodóna se nachází v hornatém kraji Epirus (taktéž Epeiros), 22...
Fatima je obec (freguesia) v Portugalsku. V jej severnej časti leží rovnomenné mesto (cidade), ktoré má okolo 7500 obyvateľov. Je to jedno z najznámejších katolíckych pútnických miest na svete. Leží v dištrikte Santarém v...
San Sebastian de Garabandal je malá dedinka v severnom Španielsku, v provincii Santander, v pohorí Picos de Europa. Toto drsné a krásne miesto sa nazýva plným menom San Sebastian de Garabandal. Nachádza sa 600 m nad morom....
Záznamy: 1 - 10 ze 26
1 | 2 | 3 >>

Evropa

 

Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus).

Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 058 tis. km² (2009) (asi 7 % zemského povrchu), který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný (asi 72 obyvatel/km²), takže asi 742 500 000 obyvatel Evropy (2013) představuje přibližně 9,6% podíl na světové populaci (údaje k roku 2009).

Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila železná opona.

I v současné době politická a jazyková roztříštěnost komplikují integraci Evropy, a to i u zemí, které jsou součástí Evropské unie. Mluví se zde 218 různými jazyky[5] z nejméně 6 jazykových rodin (indoevropská, uralská, altajská, afroasijská, severokavkazská a baskičtina); naprostá většina mluvčích však připadá na jazyky indoevropské. Jednotlivé státy jsou obvykle založeny na národních základech a existují zde oblasti, které jsou zdrojem závažných národnostních konfliktů (zejména Balkán, země bývalého Sovětského svazu, severní Španělsko a Severní Irsko).

 

Kontakt