Mystická místa - Asie

Adžanta je malé město v Indii, které je známé především díky komplexu skalních chrámů a množstvím nástěnných maleb, které představují jednu z vrcholných památek staroindické kultury. Nástěnné malby rovněž patří k největším dochovaným sbírkám buddhistického umění na světě. Pro svou mimořádnou...
Angkor Vat (khmersky: ប្រាសាទអង្គរវត្ត; v dévanágarí: आंग्कोर वाट) je chrám nacházející se v Angkoru v Kambodži. Byl postaven počátkem 12. století pro krále Súrjavarmana II. jako královský chrám a hlavní město. Angkor Vat je největším a nejlépe zachovalým chrámem celé oblasti a jako jediný zůstal...
Nejsvětější buddhistické místo, kde Buddha r. 623 př. n. l., po dlouhém půstu a meditaci, dosáhl pod stromem „bodhi“ osvícení.  Bodhgaya je malé městečko, kde hoří mnoho svíček a máslových lampiček, je zde spousta květin, do vínova oděných mnichů, tibetských poutníků, ale také žebráků, dětí a...
O tom, že v Číně jsou pyramidy se díky současnému režimu ví velmi málo. Stejně tak je komunistický režim zodpovědný za to, že tyto pyramidy dodnes nejsou pořádně vědecky prozkoumány. Nyní se možná situace změní. Dosavadní vědecké bezvládí dost nahrávalo různým UFOlogům a hledačům senzací, kteří...
V roce 2002 byl (čínsko-japonským týmem archeologů) potvrzen nález starověkých měst v okolí čínské řeky Jang-ce. Jedná se celkem o třináct měst, jejichž stáří je předběžně odhadováno na 5000 let. Tato opevněná města a jejich civilizace by se mohla srovnávat s proslulými civilizacemi Egypta a...
Dévadaha bylo město nedaleko Kapilavastu v dnešním Nepálu. Podle buddhistické tradice zde setrvával Gautama Buddha a učil zde mnichy. Měla se zde narodit Majádéví, Buddhova matka, a Maháppadžápatí Gótamí, druhá manželka krále Šuddhódany. Medaleko Dévadahy se nacházelo Lumbiní, místo Buddhova...
Pán Krišna založil Dváraku jako své hlavní město před 5 000 lety poté, kdy opustil Mathuru, a žil zde sto let. V době Krišnovy přítomnosti byla Dváraká nádhernou pevností vybudovanou jako ostrov na moři s mnoha tisíci paláců, obytných domů, sněmoven, chrámů atd. Současná,...
Jazd je jedno z nejstarších měst v Íránu a představuje jedno z posledních útočišť zoroastrismu na světě. V moderní části města se nachází chrám ohně Ateškadeh, uchovávající posvátný živel planoucí bez vyhasnutí navzdory válkám, epidemiím a přírodním katastrofám již od roku 470 našeho...
Kapilavastu je lokalita, která byla ve starověku sídlem rodu Šákjů. Podle tradice zde dvacet šest let žil princ Siddhártha, než odsud odešel do bezdomoví a později se stal buddhou. Kapilavastu leží nedaleko Lumbiní a pátrání po něm započalo teprve v 19. století. Jeho objevování bylo pozvolné a...
Kósambí (v páli), též Kaušámbí (v sanskrtu), bylo jedno z nejvýznamnějších indických center v době Gautamy Buddhy (okolo 500 př. n. l.). Bylo hlavní město Vatsy, jednoho ze šestnácti starověkých království zvaných mahádžanapady. Kósambí bylo prosperující město, ve kterém sídlili bohatí obchodníci....
Záznamy: 1 - 10 ze 27
1 | 2 | 3 >>

Asie

 

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř. Eurafrasie. Rozkládá se především na východní a severní polokouli. Pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) a její obyvatelstvo představuje 60 % světové populace. Během 20. století se počet lidí žijících v Asii téměř zčtyřnásobil.

Kolem roku 1900 žilo v Asii 947 milionu lidí. Od té doby počet obyvatel Asie vzrostl čtyřnásobně a v roce 2012 dosáhl 4 175 038 363 a stále stoupá.

Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20 let.

V Asii žijí přibližně dvě třetiny obyvatelstva světa. Nejvíce obyvatel má Čína s 1,3 mld.

 

Kontakt