O Judaismu

14.11.2015 11:38
  Judaismus a jeho dějiny jsou neodmyslitelně spjaty s dějinami Izraele a židovského národa. Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů...
08.02.2015 10:26
  “Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby...
15.02.2014 12:36
V českých zemích se Židé začali ve větší míře usazovat v 10.století. Od počátku byli pronásledováni, protože domácí obyvatele popuzovalo i lákalo bohatství...
19.10.2013 13:24
  Posvátné spisy Tyto spisy mají status svatých knih a jakožto slovu seslanému Bohem jim je prokazována náležitá úcta: Tanach – nazývaný křesťany „Starý...
14.04.2012 10:36
Blížíme se k bráně židovského Nového roku. Touto branou proudí věřící do sváteční doby, která vrcholí vé dni smíření. Co vábí i ty, kteří po celý rok stoji...
Záznamy: 1 - 5 ze 7
1 | 2 >>

Judaismus

 

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele. Do té doby se v křesťanském prostředí používaly pro víru židů obraty jako „izraelitská víra“ (Israelitischglauben), „židovská víra“ (Jüdischglauben) nebo „Mojžíšská víra“. Židé sami své náboženství označovali a označují jako emuna (víra) nebo dat (náboženství). 

Moderní termín jahadut (židovství) se vztahuje spíše na kulturně-národnostně-náboženský celek (odvozen z německého Judentum). V této souvislosti je třeba rozlišit mezi judaismem jako náboženstvím, a židovstvím jako kulturně-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, jazyk (hebrejština), zemi (státní útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženských praktik, a podobně. Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství včetně dvou nejrozšířenějších, křesťanství a islámu.

 

Judaismus

08.03.2015 10:09
  Davidova hvězda je symbolem života. Dárcem a nositelem života je...
11.01.2015 10:21
Nejstarším místem, kde se setkávali člověk se svým Stvořitelem byly...
18.10.2014 10:51
(*Smyrna 1626 - +Albánie 17. 9. 1676). Tento židovský uchazeč o...
22.04.2014 12:39
Talmud je logickým pokračováním Tenachu. V průběhu staletí již mnohé věci,...
20.04.2014 12:41
Slovo Tóra = učení je odvozeno od  hebrejského slova HORAA =...
Záznamy: 1 - 5 ze 9
1 | 2 >>

Kontakt