Hinduismus

12.04.2015 09:51
Zásady pro dosažení osvícení a štěstí Správně prováděná jóga odstraňuje nepřirozené pokryvy duše a odhaluje naše původní, čisté vědomí.   Odhadem třicet miliónů Američanů provádí tělesná a dechová cvičení...
05.04.2015 09:45
Vědomí se stalo v posledních několika desetiletích důležitým polem studia vědeckých a filozofických disciplín. Se vzrůstajícím zájmem výzkum provádějí kvantoví fyzici, neurofyziologové, kognitivní filozofové a...
12.07.2014 12:13
Všechny indické filosofické směry s pojmem átma nějakým způsobem pracují, i když třeba buddhistická filosofie nebo materialističtí lókájatikové jeho existenci popírají. Podstata átma je v různých filosofických školách...
04.05.2014 08:58
Védská civilizace je uznávána učenci celého světa jako jedno z nejvýznamnějších období lidských dějin. Zanechala po sobě kulturní dědictví neomezené fyzické, metafyzické i duchovní hodnoty v podobě věd, umění i...
04.05.2014 07:45
Pokud se védy považují za zjevená písma (śruti), která sepsali dávní mudrcové, jak je slyšeli a viděli od Nejvyššího, tak díla patřící do smrti byla sepsána později a mají vždy pozemského autora. Považují se za sekundární...
Záznamy: 1 - 5 ze 12
1 | 2 | 3 >>

Hinduismus

 

Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má téměř jednu miliardu následovníků. Je to označení pro tradiční indický filosofický a náboženský koncept založený na historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu. Název pochází z perského slovního kořene hindu (حندو), v sanskrtu sindhu (सिन्धु), což je název řeky Indus. Muslimští Peršané slovem hindu označovali nemuslimské obyvatelstvo, žijící za řekou Indus. Je to v principu podobné označení, jako u křesťanů v Evropě bylo slovo pohan pro obyvatelstvo nekřesťanské. Hinduismus není možno považovat za náboženství v evropském smyslu (jako například judaismus, křesťanství, islám), nýbrž je to dharma (způsob bytí). Toto slovo překládal přední český indolog Vladimír Miltner do češtiny jako držmo a definuje jej jako to, čehož jest se držeti a vysvětluje jej jako všeindické pojetí vesmírného řádu, zákonů přírody i společnosti. V tzv. „hinduismu“ můžeme rozlišit dva základní koncepty dharmy: vaidika dharma (वैदिक धर्म = védské držmo) a sanátana dharma (सनातन धर्म = věčné držmo). K různým druhům dharmy patří i neortodoxní směry, které nevycházejí z učení Véd, jako například buddhismus, džinismus, sikhismus, tantra a další. Původní, před-buddhistickou védskou dharmu reprezentuje dnes především společnost Árjasamádž.


V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy. K hinduismu se hlásí cca 900 milionů osob[3] a je tím třetím největším společenstvím na světě. Indická ústava zahrnuje do hinduismu i buddhismus, sikhismus a džinismus.
Zatímco v Evropě se pod slovem Hindus rozumí jednoznačně vyznavači „hinduistického náboženství“, v Indii má tento termín spíše politický kontext a označuje příslušníky politické komunity, mnohdy až extremisty. Tito mají v Indii i svoji vlastní politickou stranu, BJP – Bharatíja Džanata Párty = Indická lidová strana, což je pravicová strana prosazující teokratické principy.

Hlavní rozdělení všeindického ortodoxního poznání:

  •  čtyři védy
  •  čtyři upavédy
  •  šest védáng
  •  purány
  •  šest darśan
  •  smrti (dharmaśástra)      

         
Védské hymny jsou obsaženy ve čtyřech sbírkách:

  •  Rgvéda samhitá
  •  Jadžurvéda samhitá
  •  Sámavéda samhitá
  •  Atharvavéda samhitá 

Kontakt