Upavédy obecně

04.05.2014 08:27
Podle tradice jsou autorem Ájurvédy Brahmá, Pradžápati, Aśvinové a další. Slučuje v sobě různá díla o vědě a medicíně. Nejznámější i nejstarší staroindická pojednání o lékařství jsou Čaraka a...
03.05.2014 08:31
Je rozdělena do mnoha částí a zabývá se např. prací s koněm, slonem a velbloudem, různými uměleckými odvětvími a řemeslnictvím, hospodařením, vařením, státovědou, jednáním s mudrci, povinnostmi...
03.05.2014 08:30
Autorem je Bharata. Tato véda pojednává o hudbě, zpěvu a tanci. Popisuje, jak používat různé tóny, melodie, pauzy a jiné důležité zákonitosti v hudbě. V Indii taneční umění, zpěv a interpretace hudby...
03.05.2014 08:29
Je dílem Viśvámitry. Tato véda pojednává o vědě válčení. Arzenál rozděluje do čtyř tříd: — Metací zbraně, střela, šíp. Patří sem výzbroj, která opustí ruku válečníka. — Zbraně, které má válečník vždy...
02.05.2014 08:38
Původně nosili lidé amulety, aby část těla, na kterém je nosili, byla ochráněna od chorob, nebo aby jim propůjčovaly zvláštní síly. Po dekoraci se z nich vyvinuly šperky. Tvary těchto ozdob mají u...
02.05.2014 08:36
Nápadnou částí plastik hindských božstev, zvláště v případě indického umění, jsou bohatě zdobené účesy a koruny. Často je stěží patrný rozdíl mezi korunou a do ní zapletených pramenů vlasů a tato...
02.05.2014 08:35
Jelikož je růženec považován za atribut božstva, bude o něm zmínka jinde. Uveďme alespoň některé druhy ozdob krku vztahující se ke zvláštnímu aspektu božstva. Především u bohyň lze spatřit množství...
02.05.2014 08:34
Každý mladík ze tří nejvyšších kast se na začátku puberty zúčastní zasvěcovacího obřadu (upanajana nebo džanéu), který je obdobou křesťanského křtu. Označení džanéu poukazuje na část rituálu: Chlapec...
02.05.2014 08:33
Na zobrazení oděvu mají vliv doba a pojetí umělce. Lze sice nalézt malé rozdíly v oblečení u severo– a jihoindických znázorněních, přesto existují určité stále se opakující charakteristické znaky se...
02.05.2014 08:27
Již dlouho předtím, než se začaly přírodní jevy a božské síly zobrazovat ve tvaru bohů s lidskou podobou, stanovili lidé tyto principy. Šlo většinou o geometrickou formu. U těchto symbolů je...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>

Taittiriya-Brahmana

Upavédy

 

Upavédy jsou tzv. dodatkové védy. Jejich klasifikace není vždy stejná, obecně je však můžeme dělit následovně:

  • Ájurvéda
  • Dhanurvéda
  • Gandharvavéda 
  • Nátjavéda
  • Arthavéda 
 

Kontakt