Křesťanství

06.08.2017 22:22
  Gregoriánský kalendář   ASTRONOMICKÉ PODKLADY PRO GREGORIÁNSKÝ KALENDÁŘ A DATOVÁNÍ NĚKTERÝCH BIBLICKÝCH UDÁLOSTÍ V současné době ožívají...
22.01.2016 04:42
  Není, co zakrývat. Ano, měli jsme společný stůl Páně, společnou menzu, společný oltář. Je to tak, že na něm stálo několik kalichů, několik misek s...
13.09.2015 08:42
  Moudrost Dnes začínáme cyklus katechezí o darech Ducha Svatého. Víte, že Duch Svatý tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je...
23.08.2015 20:24
  Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na...
26.07.2015 21:16
Každý dostane věčné odsouzení bez rozdílu toho jak žili na zemi? Ten kdo byl vrahem a byl zodpovědný za zničení mnoha životů má stejně dlouhý krutý trest, jako...
04.07.2015 08:44
  Zdálo by se, že společné ohrožení a pokoncilní vlna spontánního ekumenismu odsunuly do myšlenkové veteše nejcitlivější bod našich dějin. Není tomu tak,...
14.06.2015 20:22
  Synodalita je pojem, který se začal hojně používat po II. vatikánském koncilu. Tímto termínem nejčastěji označujeme takový způsob jednání na všech...
17.05.2015 20:29
  Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2014/3 (Punctum saliens) „Proč dobrý Bůh dopouští zlo ve světě?“ – Tuto někdy vyzývavě, někdy zoufale znějící a stále se...
06.04.2015 09:25
  Velikonoce (latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha, hebrejsky פֶּסַח‎‎ pesach – přechod, přejití, anglicky Easter) podle etnologie navazují na tradici...
05.04.2015 09:29
  Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého...
Záznamy: 1 - 10 ze 27
1 | 2 | 3 >>

Překlady Bible ke stažení:

Bible Kralická (pdf - 11 MB)

Bible ekumnická (pdf - 11 MB)

Bible  21. století (pdf - 11 MB)

 

Studijní texty ke stažení:

> Oto Mádr - Mravouka (pdf - 161 MB)

Oto Mádr - Slovo o této době (pdf - 95 MB)

Křesťanství

 

Křesťanství je monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z židovství na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible.

Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a spásy a očekávají druhý příchod Kristův. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze svých stoupenců a poté i se svým tělem vstoupil na nebe. Následně byl, podle Bible a víry křesťanů, jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který ve světě nadále působí. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin.

Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve. Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace. Jednotlivé církve však různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním. O sbližování křesťanských církví se snaží ekumenismus.

Jako celek je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím s více než 2 miliardami věřících.

 

Kontakt