Církev pravoslavná

25.04.2014 22:56
    (Episkop Barnabáš, 1887 – 1963) Modlitba je celoživotní zápas; začíná, pokračuje a končí namáhavým úsilím. Jednou se zeptali známého...
25.04.2014 18:52
  Přikázání o půstu je tak staré jako sám svět. Prvé přikázání, které dal Bůh člověku, bylo přikázání postit se (Genesis 2,17). Protože jsme se nepostili,...
20.04.2014 19:06
    Překlad podstatné části přednášky profesora Moskevské duchovní akademie Alexije Osipova (prozatím jen hrubý překlad, bez závěrečné korektury a...
20.04.2014 18:55
  Episkop Ignatij (Brjančaninov)   ...Při četbě Evangelia nehledej oblažení, nehledej nadšení, nehledej skvělé myšlenky, nýbrž snaž se uzřít svatou...
20.04.2014 14:11
Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého ὀρθός orthos správný, pravdivý + δόξα doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z vícero...
Záznamy: 1 - 5 ze 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Církev pravoslavná

 

Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého ὀρθός orthos správný, pravdivý + δόξα doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z vícero územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství. Pravoslavné církve mají své počátky v prvotní křesťanské obci v Jeruzalému a dále pak ve východní části římské říše, proto bývají někdy označovány též jako východní církev. Pravoslavné církve sdílejí církevní nauku a praxi, proto se o nich někdy hovoří jako o jediné pravoslavné církvi. Přesto se v nuancích církevní praxe a obyčejů mezi jednotlivými místními církvemi objevují odlišnosti (různé místní tradice, zvyklosti apod.).

 

Společenství pravoslavných církví

 • Konstantinopolský ekumenický patriarchát
 • Alexandrijská pravoslavná církev
 • Antiochijská pravoslavná církev
 • Jeruzalémská pravoslavná církev
 • Ruská pravoslavná církev
 • Gruzínská pravoslavná církev
 • Srbská pravoslavná církev
 • Rumunská pravoslavná církev
 • Bulharská pravoslavná církev
 • Kyperská pravoslavná církev
 • Řecká pravoslavná církev
 • Polská pravoslavná církev
 • Albánská pravoslavná církev
 • Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

Pravoslavné texty

20.04.2014 15:23
19.04.2014 15:32
13.04.2014 15:26
20.04.2014 15:24
13.04.2014 15:35
13.04.2014 15:27
20.04.2014 15:27
20.04.2014 15:25
Záznamy: 1 - 10 ze 25
1 | 2 | 3 >>

Kontakt